Laureaci Konkursu - edycja 2017/2018

Już po raz czternasty Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na XIV edycję Konkursu wpłynęły 133 prace dyplomowe, w tym w tym 43 rozprawy doktorskie i 90 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 7 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień.

19 kwietnia 2018 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczyli Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 178 prac: przyznano 42 nagrody i 54 wyróżnienia w kategorii prac magisterskich oraz 39 nagród i 43 wyróżnienia w kategorii prac doktorskich.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!


W kategorii prac doktorskich

Trzy równorzędne nagrody, w wysokości 8.000,00 zł, otrzymały prace:

Paweł Jeżowski

"Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode"

Promotor: prof. zw. François Begùin

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca dotyczy ważnego obecnie tematu magazynowania energii i wpisuje się w założenia programów rozwojowych, w których priorytetami jest innowacyjność sektora energetycznego. Kapituła Nagrody doceniła innowacyjny obszar badań oraz utylitarny charakter pracy, dzięki możliwości zastosowania akumulatorów litowych np. w komunikacji miejskiej.


Joanna Śliwiak

"Complexes of PR-10 proteins with plant hormones: crystallographic and biophysical studies"

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Uczelnia: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Praca dotyczy grupy białek PR-10 - najsłabiej poznanej grupy białek ochronnych w roślinach. Dzięki światowej rangi odkryciu zawartym w pracy, posiadającym zastosowanie praktyczne, Poznań może być uznawany jako ważny ośrodek krystalograficzny.


Kosma Woliński

"Rola technik obrazowych i markerów molekularnych w różnicowaniu łagodnych i złośliwych zmian ogniskowych tarczycy"

Promotor: prof. dr hab. Marek Ruchała

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Diagnostyka różnicowych łagodnych i złośliwych zmian ogniskowych tarczycy w oparciu o nowoczesne techniki obrazowe, jak i zastosowanie metod z zakresu biologii molekularnej, to niezwykle istotny problem współczesnej endokrynologii i zdrowia publicznego. Pracę nagrodzono z uwagi na użyteczność opisanego rozwiązania, które jest już stosowane w praktyce.


W kategorii prac magisterskich

Trzy równorzędne nagrody, w wysokości 4.000,00 zł, otrzymały prace:

Iga Chudaska

"Metodyka projektowania i szybkiego wytwarzania elementów protezy kończyny górnej"

Promotor: dr inż. Filip Górski

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Celem pracy było opracowanie alternatywnej, rozwojowej metody projektowania i wytwarzania wprowadzeń pod protezę dłoni, która mogłaby zastąpić obecny, manualny proces. Proponowane rozwiązane oparto o technologię druku 3D. Pracę oceniono bardzo wysoko zarówno pod kątem naukowym, jak i jej utylitarnego charakteru.


Katarzyna Gafka

"Występowanie genów kodujących czynniki wirulencji u szczepów Escherichia coli izolowanych od noworodków i kobiet ciężarnych"

Promotor: dr Dorota Nowak-Malczewska

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem pracy była identyfikacja genów kodujących czynniki wirulencji (zjadliwości drobnoustrojów) przez geny tcpC, sat i VAT w wyizolowanych szczepach E. coli od kobiet ciężarnych i noworodków. Pracę uznano za niezwykle użyteczną i opartą na dobrze przeprowadzonych badaniach. Praca zawiera cenne wnioski dotyczące walki z bardzo trudną do leczenia bakterią.


Marta Kluszczyńska

"Integracja ucznia cudzoziemskiego. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych Poznania i Grenady"

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Podemski

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca porusza zagadnienie "ucznia cudzoziemskiego" oraz uczniów romskich z perspektywy kadry pedagogicznej - kluczowego aktora procesu integracji. W ramach badań autorka przeprowadziła serię wywiadów pogłębionych z nauczycielkami i nauczycielami szkół podstawowych w Poznaniu i Grenadzie (Hiszpania). Wnioski zawarte w opracowaniu są niezwykle użyteczne i możliwe do wdrożenia w Poznaniu.


W kategorii prac doktorskich

Siedem równorzędnych wyróżnień otrzymały prace:

Julian Balcerek

"Interfejsy człowiek-komputer do wspomagania automatycznego rozpoznawania zagrożeń"

Promotor: dr hab. Adam Dąbrowski

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Przemysław Bartczak

"Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego w usuwaniu wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z układów wodnych"

Promotorzy: prof. dr hab. Teofil Jesionowski oraz dr inż. Filip Ciesielczyk

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Rafał Brodziak

"Synteza scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji"

Promotorzy: dr hab. inż. Andrzej Urbaniak oraz dr inż. Tomasz Schiller

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Agnieszka Klupczyńska

"Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka płuca"

Promotor: prof. dr hab. Zenon Kokot

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jan Nowak

"Nowe metody diagnostyczne w gastroenterologii dziecięcej"

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Natalia Piechota

"Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta"

Promotorzy: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski oraz dr hab. Piotr Zmyślony

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Michał Wójcicki

"Formy i zakres partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w Poznaniu"

Promotorzy: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz dr Łukasz Mikuła

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W kategorii prac magisterskich

Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymały prace:

Kamila Chaber

"Koncepcja odnowy przestrzeni ulicznej w okolicach Rynku Jeżyckiego w świetle idei shared space"

Promotor: dr Michał Beim oraz dr inż. Michał Fiedler

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Paweł Dymek

"Prawne aspekty chmury obliczeniowej. Zagadnienia wybrane"

Promotor: prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech Fleischer

"Obsługa transportem publicznym Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Promotor: prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki oraz dr Tomasz Kossowski

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karolina Kuś

"Parki kieszonkowe jako element zielonej infrastruktury Poznania"

Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Agnieszka Nadolska

"Budżet partycypacyjny jako oddolna forma aktywnego udziału społeczeństwa w planowaniu lokalnych wydatków"

Promotor: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rafał Krzysztof Nowak

"Wizualizacja sterowania procesami w budynku inteligentnym"

Promotor: dr inż. Grzegorz Trzmiel

Uczelnia: Politechnika Poznańska.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej