Kapituła Nagrody

Kapitułę Konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" stanowią osoby reprezentujący uczelnie poznańskie i władze Miasta Poznania.Są nimi:

Osoby delegowane przez Prezydenta Miasta Poznania:

- Katarzyna Kierzek-Koperska - Przewodnicząca Kapituły, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania

- Grzegorz Ganowicz - Przewodniczący Rady Miasta Poznania

- Grzegorz Jura - Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miasta Poznania

- Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP

Osoby powołane przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania:

- Dr Mateusz Bieczyński - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

- Prof. dr hab. Jerzy Dembczyński - Politechnika Poznańska

- Prof. dr hab. Elżbieta Gołata - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

- Prof. dr hab. Zenon J. Kokot - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

- Prof. Beata Mikołajczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- prof. dr hab. inż. Jan Żurek - Politechnika Poznańska

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej