Laureaci Konkursu - edycja 2018/2019

Już po raz piętnasty Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

O niesłabnącej popularności tego konkursu świadczą liczby. Na XV edycję Konkursu wpłynęło 120 prac, w tym 73 prace magisterskie oraz 47 prac doktorskich. Przykładowe dziedziny to: architektura, nauki polityczne, ekonomia, prawo, ochrona środowiska, biologia, chemia, medycyna, informatyka (i wiele innych).

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 5 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 6 honorowych wyróżnień. Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 196 prac.

24 kwietnia 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody i wyróżnienia wręczyli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Przewodnicząca Kapituły, Zastępczyni Prezydenta Katarzyna Kierzek-Koperska.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!


NAGRODZONE PRACE DOKTORSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł

Katarzyna Klonowska

"Poszukiwanie genów związanych z predyspozycją do raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczby kopii odcinków DNA jako czynnika ryzyka"

Promotor: prof. Piotr Kozłowski

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zakład Genetyki Molekularnej


Michał Nowicki

"Methods for the fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem"

Promotor: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej


Jakub Szyling

"Katalityczne hydroborowanie alkinów w niekonwencjonalnych mediach reakcyjnych"

Promotor: prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii


WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE

Wyróżnienia przyznawane są bez gratyfikacji finansowej

Grząbka-Zasadzińska Aleksandra

"Kompozyty polimerów biodegradowalnych z odnawialnymi napełniaczami lignocelulozowymi"

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Borysiak

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej


Kuciński Krzysztof

"Reaktywność tioli w reakcjach addycji i sprzęgania z nienasyconymi związkami organicznymi i metaloidoorganicznymi (Si, Ge, B)"

Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii


Rajczak Ewa

"Oddziaływanie nowych pochodnych karbazolu i eterów metalokoronowych z G-kwadrupleksami DNA"

Promotor: prof. zw. dr hab. Bernard Juskowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii


Zybek-Kocik Ariadna

"Badanie ekspresji tkankowej oraz zmian stężenia irisiny w różnych stanach funkcjonalnych tarczycy"

Promotor: prof. dr hab. Marek Ruchała

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II


Żok Tomasz

"Algorithmic Aspects of RNA Structure Similarity Analysis"

Promotorka: dr hab. inż. prof. IChB PAN Marta Szachniuk

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki


NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł

Kamiński Jarosław

"Identyfikacja i ocena kluczowych czynników innowacyjności na przykładzie branży gier komputerowych w Polsce"

Promotorka: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania


Machelski Adam

"Wielokryterialna analiza układu linii tramwajowych w związku z rozbudową trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu"

Promotor: dr inż. Szymon Fierek

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu


Masternak Julia

"Badanie możliwości wykorzystania potencjału sond molekularnych na bazie i-motywów do monitorowania zmian metabolizmu w komórkach nowotworowych na podstawie oceny pH"

Promotor: dr hab. Błażej Rubiś

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny


WYRÓŻNIONE PRACE MAGISTERSKIE

Wyróżnienia przyznawane są bez gratyfikacji finansowej

Dondajewska Maria

"Architektura tymczasowa i eksperymentalna jako alternatywna forma kształtowania tkanki urbanistycznej miast. Projektowanie narracyjne w przestrzeni publicznej Śródki w Poznaniu"

Promotorka: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa


Kaszuba Kacper

"ProblemsOnTheRoad - system monitorowania infrastruktury drogowej"

Promotor: dr inż. Adrian Kliks

Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji


Maciaszek Agata

"Wpływ rewitalizacji na proces gentryfikacji Johow-Gelände na obszarze Świętego Łazarza w Poznaniu"

Promotorka: dr Barbara Maćkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Pietrzak Bernadeta

"Przygotowanie konstrukcji genowej do celowego wyciszenia genu cyklofiliny z zastosowaniem metody CRISPR"

Promotorka: dr hab. inż. Katarzyna Nuc

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii


Stachowiak Hanna

"Nowa metoda hydroborowania związków karbonylowych zgodna z zasadami zielonej chemii"

Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Hreczycho

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii


Włodarczak Jan

"Biznesplan innowacyjnej wypożyczalni gier planszowych"

Promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. zw. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej