Ruszył nabór na wiosenne staże w UMP!

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na wiosenne staże. Dostępnych jest 75 miejsc w biurach/wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 2 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Ruszył nabór na wiosenne staże w UMP! - grafika artykułu
Ruszył nabór na wiosenne staże w UMP!

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta/studentki jednolitych studiów magisterskich studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru) lub studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni publicznych lub niepublicznych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki,
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1marca br. na https://www.poznan.pl/mim/staz/

WAŻNE! W formularzu możemy aplikować do maksymalnie 5 miejsc. Dlatego przed przystąpieniem do jego wypełniania należy zapoznać się z obszarem kompetencji i zadań biur i wydziałów na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/, wymienionych w WYKAZIE BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA WIOSENNA oraz z warunkami uczestnictwa zawartymi w PROGRAMIE  STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH.

W marcu planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami, odrębnie do każdego wydziału/biura/jednostki (zdalnie - platforma ZOOM).

Edycja będzie realizowana w terminie od 6 kwietnia do 31 lipca br.

Dodatkowe informacje:  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, tel. (61) 878 55 10 lub 603 301 292

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, uzależniamy realizację programu od na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących wytycznych.

sieci społecznościowe