Ruszył nowy nabór na płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na letnie staże. Na studentki i studentów czeka 91 miejsc w 31 wydziałach/ biurach Urzędu Miasta Poznania, 3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 3 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń.  Nabór zgłoszeń trwa do 3 lipca br. 

Zdjęcie przedstawia grupę osób na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Osoby te rozmawiają w grupach po kilka osób, siedząc na ławkach lub stojąc. - grafika artykułu
Ruszył nowy nabór na płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studentki/studenta jednolitych studiów magisterskich / studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru) / studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni publicznych lub niepublicznych;
  • studiowanie preferowanego przez wydział kierunku (wykaz w załączniku),
  • wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszeniowego na stronie www.poznan.pl/mim/staz

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie w załącznikach: PROGRAM STAŻY STUDENCKICH (regulamin), WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA LETNIA (kompetencje i zadania wydziałów/biur opisane na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/).

Oferujemy 4 miesiące płatnego stażu i łączne wynagrodzenie w wysokości 4.728 zł brutto.

Edycja będzie realizowana od 4 sierpnia do 31 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (61) 878 55 10.

sieci społecznościowe