Ruszył nowy nabór na staże w UMP!

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na letnie staże. Dostępne są 82 miejsca w biurach/wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 3 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 3 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na program spraktyk i staży - grafika artykułu
Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na program spraktyk i staży

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studentki/studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie preferowanego kierunku (wykaz w załączniku),
  • wysłanie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca br. - poniżej w kolumnie "zgłoś swoje CV".

WAŻNE dla kończących studia! Osoby, które bronią pracę dyplomową w czerwcu na:

  • II stopniu lub studiach jednolitych - tracą status studenta, co wyklucza ich możliwość udziału w Programie,
  • I stopniu -  również tracą status studenta, dopóki nie rozpoczną studiów magisterskich - wtedy zapraszamy do aplikowania w październiku, na edycję zimową.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy wejść na stronę praktyk i staży i zapoznać się z załącznikami: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH (regulamin), WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA LETNIA (kompetencje i zadania opisane na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/).

Aplikować można do maksymalnie 5 miejsc. W lipcu będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami i kandydatami - odrębnie do każdego wydziału/biura/jednostki (zdalnie - platforma ZOOM), co oznacza, że można być zaproszonym na kilka rozmów w różnych terminach.

Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - VIII) a następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowy zlecenia na 2 etap Programu (staż - IX-XI), w ramach którego otrzymają łączne wynagrodzenie w wysokości 3294 zł brutto.

Edycja letnia będzie realizowana w terminie od 3 sierpnia do 30 listopada br.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

tel. (61) 878 55 10 lub 603 301 292

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, uzależniamy realizację programu od na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących wytycznych.

sieci społecznościowe