Stypendia dla młodych badaczek i badaczy przyznane

Miasto uhonorowało dokonania poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W tym roku stypendia otrzyma 13 osób, mogących się już pochwalić imponującym dorobkiem naukowym. Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się we wtorek, 22 czerwca na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. 

Stypendia dla młodych badaczek i badaczy przyznane - grafika artykułu
Stypendia dla młodych badaczek i badaczy przyznane

We wtorek pamiątkowe dyplomy stypendystkom i stypendystom wręczyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

- Cieszę się, że możemy spotkać się mimo związanych z pandemią ograniczeń i wręczyć stypendia - mówił Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady miasta Poznania. - Są one ściśle związane z Nagrodą Naukową Miasta Poznania, która została ustanowiona ponad 30 lat temu i razem z Nagrodą Artystyczną jest jednym najstarszych tego typu wyróżnień w historii poznańskiego samorządu. Choć oficjalnie przyznajemy dziś stypendia, to jednak ja zwykle nazywam je Małą Nagrodą Naukową Miasta Poznania. Serdecznie gratuluję i życzę, żeby to, co Państwo już w tej chwili osiągnęli, zaowocowało kiedyś uzyskaniem Narody Naukowej Miasta Poznania.

W tym roku na konkurs wpłynęły 63 wnioski młodych naukowców. Kapituła pod przewodnictwem prof. Witolda Jurka wzięła pod uwagę osiągnięcia kandydatek i kandydatów w realizowanych projektach badawczych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, a także udział w międzynarodowych konferencjach i odbyte staże naukowe. 

- Gratuluję wyróżnienia - przyznawane dziś stypendia to kolejny przykład na to, że nieustannie wspieramy dokonania młodych badaczy i doceniamy aktywność ludzi związanych ze środowiskiem akademickim, które jest ostoją naszego miasta - podkreślał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - W ten sposób pielęgnujemy to, co jest ważne: dorobek dziesiątek pokoleń naukowców, którzy współtworzyli akademicki Poznań. To także jasny sygnał, że Miasto jest przyjazne osobom, które chcą wiązać swoją przyszłość z nauką czy edukacją oraz docenia ich pracę i zaangażowanie.

W uroczystość wzięli także udział: prof. Witold Jurek, przewodniczący Kapituły oraz Grzegorz Jura, radny RMP, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki. 

- W tym roku wpłynęło do nas ponad 60 wniosków, choć czas nie sprzyjał badaniom naukowym - zauważył prof. Witold Jurek, przewodniczący Kapituły. - Wszystkie z nich były naprawdę dobre. 13 dzisiejszych stypendystów prowadzi badania, które zdecydowanie się wyróżniają - Kapituła przyznała wyróżnienia jednogłośnie. Gratuluję sukcesu i życzę, by praca naukowa jak najdłużej sprawiała Państwu przyjemność.

W tej edycji konkursu pula środków, dzięki zwiększeniu ich przez Radę Miasta Poznania, wyniosła 120 tys. zł. Stypendyści otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości ponad 9 tys. zł. 

- Reprezentujecie Państwo różne dziedziny nauki, różne uczelnie i jednostki. W każdym z Was kryje się jednak wielka chęć poznania i zrozumienia. Właśnie za nią Państwu bardzo dziękuję i gratuluję sukcesu - mówił Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.

Spośród wyłonionych badaczek i badaczy pięć osób zgłoszonych zostało przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzy osoby przez Politechnikę Poznańską, dwie osoby przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dwie osoby przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i  jedna osoba przez Polską Akademię Nauk. Reprezentują oni takie dziedziny naukowe, jak: nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki medyczne, nauki rolnicze i nauki humanistyczno-społeczne.

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami zostali:

 1. Bartłomiej Bajan z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - za szczególne osiągnięcia w badaniach nad agrobiznesem w gospodarce narodowej.
 2. Maciej Behnke z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad wpływem procesów emocjonalnych - w tym głównie emocji pozytywnych - na psychofizjologiczne funkcjonowanie człowieka.
 3. Iwona Janica z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za innowacyjne badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem ultracienkich materiałów dwuwymiarowych (MoS2 i wermikulit) w elektronice oraz termoizolacji.
 4. Damian Krystian Kaczmarek z Politechniki Poznańskiej - za wybitne osiągnięcia naukowe oraz technologiczne w dziedzinie nauk chemicznych.
 5. Kamil Kozłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekotechnologii.
 6. Katarzyna Mituła z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe oraz innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemoorganicznej.
 7. Amanda Pacholak z Politechniki Poznańskiej - za wyróżniające osiągnięcia naukowe w obszarze ochrony środowiska, mikrobiologii, chemii i biotechnologii.
 8. Sonia Paź-Dyderska z Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk - za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie określenia zmienności cech funkcjonalnych roślin na różnych poziomach organizacji życia oraz za wykorzystanie metod uczenia maszynowego w opracowywaniu modeli przyszłego rozmieszczenia gatunków roślin w warunkach zmieniającego się klimatu.
 9. Marita Pigłowska z Politechniki Poznańskiej - za wyróżniające wyniki w nauce oraz działalność naukową i badawczą w dziedzinie nauk chemicznych.
 10. Alicja Ewa Ratajczak z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badań nad ryzykiem osteoporozy u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 11. Szymon Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za badania poświęcone właściwościom chemicznym i fizycznym ciała stałego poddanym działaniu wysokiego ciśnienia.
 12. Kinga Katarzyna Stefanowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - za wybitne osiągnięcia naukowe oraz opracowanie metod syntez nowych, nienasyconych pochodnych związków krzemoorganicznych - silanów oraz silseskwioksanów.
 13. Szymon Tomczak z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu-  za szczególne osiągnięcia naukowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa terapii pacjentów żywionych pozajelitowo.

Kapituła przyznała także Nagrodę Naukową Miasta Poznania. W tym roku zgłoszono 13 kandydatur. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania 29 czerwca. 

Skład Kapituły Nagrody Naukowej, przyznającej stypendia dla młodych badaczek i badaczy: prof. dr hab. Witold Jurek - przewodniczący Kapituły, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska - Politechnika Poznańska, Iwona Matuszczak-Szulc - Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, dr hab. inż. Łukasz Piątkowski - laureat Nagrody Naukowej 2020 r. prof. dr hab. Robert Pietrzak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Antoni Szczuciński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Marek Świtoński - Polska Akademia Nauk. 

Stypendia naukowe przyznawane są od 1998 r., do tej pory (łącznie z tegoroczną edycją) otrzymało je 235 osób.
Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. 

Stypendia dla młodych badaczek i badaczy oraz Nagroda Naukowa Miasta Poznania to nie jedyne programy, które Miasto kieruje do środowiska akademickiego. Każdego roku przyznawane są także stypendia dla studentów będących laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, stypendia na staże studenckie w firmach na terenie Poznania oraz nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Realizowane są także staże i praktyki studenckie oraz staże absolwenckie w Urzędzie Miasta. Miasto wspiera także uczelnie w organizacji wykładów otwartych naukowców z całego świata oraz przekazuje dotacje dla uczelni na stypendia dla studentów z Syrii i Białorusi.  Ponadto każdego roku Miasto realizuje akcję informacyjną pn. "Poznań Przyciąga", zachęcającą do podjęcia studiów w stolicy Wielkopolski.

JZ/RMWM

sieci społecznościowe