Stypendia dla stażystów poznańskich firm

Ruszyła nowa edycja programu stypendialnego, do którego Miasto Poznań zaprasza poznańskich pracodawców oraz studentów i studentki poznańskich uczelni. Stypendium Miasta Poznania w wysokości 6 tys. zł przyznawane jest na maksymalnie 6 miesięcy.

Stypendium na staże - grafika artykułu
Stypendium na staże

Program, koordynowany przez Biuro Obsługi Inwestorów UMP, jest skierowany do studentów i studentek przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu. 

Organizatorem stażu może zostać firma mająca siedzibę (oddział/biuro) w Poznaniu. Ze stypendium mogą skorzystać mieszkający w Poznaniu studenci i studentki poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż przez jego organizatora. Wyjątkowo - możliwym jest przyznanie stypendium osobie, która nie mieszka w Poznaniu. Wymogiem jest spełnienie pozostałych warunków.

Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, takie jak koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania itp.

Wnioski można składać do momentu wyczerpania przeznaczonych na program środków.
Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Dokumenty można wysyłać również pocztą.

Stypendia przyznawane są od 2015 r. Do tej pory kwotą 250 tys. złotych Miasto Poznań wsparło już 40 staży. W zeszłym roku w wyniku organizacji staży, poznańscy pracodawcy stworzyli 8 nowych miejsc pracy.

Kontakt: Edyta Fila, tel. 61 8784994, e-mail: edyta_fila@um.poznan.pl

Załączniki

sieci społecznościowe