Stypendia dla studentów z Białorusi

Studenci i studentki poznańskich uczelni pochodzący z Białorusi otrzymają w tym roku stypendia ufundowane przez samorządy. Ze wsparcia skorzysta 55 osób. Urząd miasta, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski przeznaczą na ten cel łącznie blisko 500 tys. zł.

Stypendia dla studentów z Białorusi - grafika artykułu
Stypendia dla studentów z Białorusi

W obliczu trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej na Białorusi, poznańskie samorządy podjęły współpracę w ramach udzielenia wsparcia Białorusinom studiującym w stolicy Wielkopolski. Pomoc dla Białorusi ze strony samorządów jest istotnym uzupełnieniem działań na szczeblu krajowym i europejskim. Dzięki połączeniu sił Miasta Poznania, Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, studenci otrzymają konkretne wsparcie finansowe.

- Na Białorusi od pół roku trwają protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Reżim Łukaszenki dalej stosuje przemoc i brutalne represje wobec własnego społeczeństwa. Białorusini szczególnie teraz potrzebują naszej solidarności - mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. - Chcemy, w miarę możliwości, wesprzeć naszych sąsiadów w budowie demokratycznego państwa prawa, o które wciąż muszą walczyć. Mam nadzieję, że program stypendialny dla studiujących w Poznaniu obywateli Białorusi, wpłynie na poprawę ich sytuacji życiowej i umożliwi im kontynuowanie nauki - dodaje. 

Wypłat stypendiów dokonywać będą uczelnie, które otrzymają środki od samorządów w formie dotacji. Obecnie trwają formalności dotyczące przekazania uczelniom pieniędzy. Miasto Poznań przeznaczy na ten cel 187 tys. zł, Starostwo Powiatowe 108 tys. zł, a Urząd Marszałkowski 200 tys. zł.

Wspólnie z władzami uczelni ustalono, że ze wsparcia skorzysta 55 osób. Będą to studenci i studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (37 osób), Politechniki Poznańskiej (12 osób), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (3 osoby), Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego (2 osoby) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego (1 osoba).

Studenci otrzymają stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca tego roku, a następnie od października do grudnia). Uczelnie przyznają stypendia na podstawie wyników w nauce - decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów, a przypadku studentów I roku - lista rankingowa stworzona w ramach rekrutacji. Ponadto stypendium otrzymane ze środków samorządu będzie mogło być jedynym publicznym wsparciem finansowym przyznanym studentowi.  

Program stypendialny stanowi realizację uchwał podjętych jesienią 2020 r. przez Radę Miasta Poznania, Radę Powiatu w Poznaniu oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

W Poznaniu studiuje 5,8 tys. studentów zagranicznych, w tym ok. 500 obywateli Białorusi, którzy stanowią drugą co do wielkości grupę studentów zagranicznych, zaraz po obywatelach Ukrainy (dane za rok akademicki 2019/2020). Miasto podejmuje działania na rzecz ich integracji i aktywizacji m.in. w ramach inicjatywy "Study in Poznań", realizowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

Warto dodać, że cudzoziemcy w stolicy Wielkopolski mogą korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Miasto, w tym m.in. z usług Poznańskiego Ośrodka Integracji POINT lub w zależności od sytuacji, ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto cudzoziemcy, którzy mają zgodę na pobyt na terytorium RP ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, przysługuje pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Informacje na temat działań Miasta i pomocy świadczonej przez urząd oraz miejskie jednostki, udzielane są także za pośrednictwem miejskiej infolinii Poznań KONTAKT (tel. 61 646 33 44). Informacje w języku rosyjskim na temat tego, jak zalegalizować pobyt, dostępne są na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/ru.

WRiWM/JZ

sieci społecznościowe