Sukces UAM w THE World University Rankings by Subject 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został wysoko oceniony w rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject 2024. 

logo THE World University Rankings by Subject 2024 - grafika artykułu
Sukces UAM w THE World University Rankings by Subject 2024

UAM znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce w dziedzinach Education  (ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim) i Arts and Huminiaties  (ex aequo z UJ i Uniwersytetem Warszawskim). Po raz pierwszy uwzględniono UAM także w dziedzinie Computer Science.

W poszczególnych dziedzinach UAM zajął miejsca:

  • Arts and Humanities: 301-400
  • Computer Science: 801-1000
  • Education: 301-400
  • Life Sciences: 601-800
  • Physical Sciences: 801-1000
  • Psychology: 501-600
  • Social Sciences: 601-800.

Tegoroczny ranking Times Higher Education by Subject został przeprowadzony według odświeżonych założeń metodologicznych. Zmiany dotyczyły obszaru analizy aktywności publikacyjnej uczelni. Oprócz już istniejących: liczby prac naukowych i ich cytowań, dołączono wskaźniki ważności publikacji: Research Excellence i Research Influence. Ocena jakości uczelni w rankingu uwzględnia pięć głównych wskaźników: nauczanie (Teaching), środowisko badań (Research Environment), jakość badań (Research Quality), umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz przemysł (Industry). Dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie rankingu: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

Źródło: Biuro Prasowe UAM