Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na wiosenne staże

Studiujesz?
Chcesz poznać pracę dla miasta? Aplikuj do 2 lutego!

pracownicy UMP
pracownicy UMP

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I    1 m-c - praktyka bezpłatna (60 h) MARZEC

II   3 m-ce - staż płatny (180 h) KWIECIEŃ-CZERWIEC

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔    posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔  studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura, wydziału lub jednostki

✔  wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie

www.poznan.pl/mim/staz/

Informacje na stronie www.poznan.pl/mim/staz/

lub pod nr tel.: (61) 878 55 10, 603 301 292