Wszystko o imprezach biegowych na Uniwersytecie Ekonomicznym

O społecznych i ekonomicznych korzyściach z organizacji imprez biegowych będą rozmawiać w Poznaniu uczestnicy siódmej konferencji "Społeczno-ekonomiczne korzyści organizacji imprez biegowych". Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2019. Jej organizatorem jest Instytut Marketingu Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wszystko o imprezach biegowych na Uniwersytecie Ekonomicznym
Wszystko o imprezach biegowych na Uniwersytecie Ekonomicznym

Jak wielokrotnie podkreślali uczestnicy poprzednich edycji konferencji, to doskonała okazja do uzupełnienia wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania imprezami biegowymi, zapoznania się ze strategiami, jakie stosują organizatorzy międzynarodowych biegów, najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, wymiany doświadczeń, poznania ciekawych ludzi i nawiązania relacji.

Oczekiwania biegaczy stale rosną, poziom organizacji imprez biegowych także, aby sprostać tym wyzwaniom trzeba na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę na temat kierunków rozwoju rynku biegowego i związanych z tym możliwości oraz zagrożeń. Taką szansę daje udział w konferencji biegowej w Poznaniu.

PROGRAM

Dzień pierwszy

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Uroczyste otwarcie

10.15 - 11.45 Sesja I Wpływ organizacji imprez biegowych na miasta i regiony

11.45 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 13.45 Sesja II Wpływ biegania na jakość życia biegaczy i mieszkańców miast

13.45 - 14.45 Przerwa na lunch

14.45 - 16.15 Sesja III Wartość imprezy biegowej dla interesariuszy

16.15 - 16.45 Przerwa kawowa

16.45 - 18.15 Panel dyskusyjny (Do)finansowanie organizacji imprez biegowych z pieniędzy publicznych

19.00 Kolacja integracyjna

Dzień drugi

9.30 - 10.30 Dyskusja moderowana (temat wybrany z listy przez uczestników konferencji)

10.30 - 12.00 Konsultacje przy stolikach eksperckich

12.00 - 12.30 Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników.