Wykład otwarty: A new approach to connected speech

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład on-line, który wygłosi Dr Oriana Kilbourn-Ceron pt. "A new approach to connected speech: using phonological concepts and speech planning models to advance one another". Wykład odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. o godz. 18:30.

foto - grafika artykułu
Dr Oriana Kilbourn-Ceron

Wyklad będzie można obejrzeć tutaj

Dr Oriana Kilbourn-Ceron pracuje w Northwestern University na stanowisku adiunkta (a Postdoctoral Fellow) na Wydziale językoznawstwa. Jest członkinią laboratorium funkcji kognitywnych mowy SoundLab pod kierownictwem prof. Matthew Goldricka (Northwestern University) oraz współpracowała już z wieloma specjalistami z dziedziny językoznawstwa, np. z prof. Michaelem Wagnerem (McGill University).

Stopień doktora uzyskała w McGill University. Pani dr jest znaną postacią w dziedzinie językoznawstwa. Jej badania dotyczą fonetyki i fonologii języka angielskiego, produkcji mowy, a w szczególności akustycznej analizy korpusów mowy. Dr Kilbourn-Ceron operuje najnowszymi metodami analizy statystycznej (sama programuje) i buduje modele, przewidujące efekty probabilistyczne w mowie. Dr Kilbourn-Ceron jest związana naukowo z nową i obiecującą teorią językoznawczą o nazwie Production Planning Hypothesis. Ta teoria, a właściwie już szkoła teoretyczna, wyjaśnia procesy mowy szybkiej (zwłaszcza w obszarze dotąd mało zbadanym, czyli procesów na granicy wyrazów) za pomocą takich efektów planowania mowy, jak częstotliwość słowa, warunkowe prawdopodobieństwo jego wystąpienia, tempo mowy czy długość pauzy. Dla przykładu, wiele czynników decyduje o tym, czy np. rodzimy użytkownik języka angielskiego, mówiący standardową odmianą, wybierze wariant last night czy las night  (z procesem, usuwającym /t/ na granicy wyrazów)Dr Dr Kilbourn-Ceron wnosi czynny wkład w zbadanie tej teorii na wielu procesach w wielu językach poprzez liczne publikacje oraz wystąpienia konferencyjne.

Mimo młodego wieku, Dr Kilbourn-Ceron osiągnęła już wysoki status w środowisku językoznawczym, o czym świadczą nie tylko dobre publikacje, ale również jej liczne wykłady, wygłoszone na zaproszenie, jak np. przez McGill University, Universität Potsdam, Carleton University czy Michigan State University (ten ostatni wykład odbędzie się w 2021). 

Jest prężnym naukowcem, laureatką nagród i konkursów, organizatorką konferencji, angażuje się w działalność wydawniczą oraz w inne, liczne projekty (m.in. warsztaty programowania Python For Linguists Workshop, 2017, Concordia Linguistics Student Association).

sieci społecznościowe