Wykład otwarty: "Canadian Solidarities: Whose Land Is It?"

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład on-line, który wygłosi Prof. Smaro Kamboureli, pt. "Canadian Solidarities: Whose Land is it?". Wykład odbędzie się 20 maja 2021 r. o godz. 17:00.

Wykład otwarty: "Canadian Solidarities: Whose Land Is It?" - grafika artykułu
Wykład otwarty: "Canadian Solidarities: Whose Land Is It?"

Wykład będzie dostępny online. Rejestracja na wydarzenie tutaj

Prof. Smaro Kamboureli jest znaną w świecie kanadyjską literaturoznawczynią, badaczką współczesnej literatury kanadyjskiej, w szczególności tematyki wielokulturowości, literatury diasporycznej i zagadnień postkolonialnych w tej literaturze.

Zajmuje się szeroko pojętym polem literackim w Kanadzie, w szczególności polityką wydawniczą i rynkiem wydawniczym, a także związkami między literaturą i polityka wydawniczą a polityką kulturalną Państwa. Jest również naukowo i praktycznie zainteresowana kwestiami dydaktyki uniwersyteckiej. Jako badaczka literatury Prof. Kamboureli jest autorką cenionych pozycji książkowych i artykułów, w tym wyszukanej metodologicznie monografii Scandalous Bodies: Diasporic Literature in English Canada  (2000), za którą otrzymała Gabrielle Roy Prize for Canadian Criticism.

Jest inicjatorką nowych trendów i działań kanadyjskiego środowiska literaturoznawczego, np. poprzez wysoko ceniony projekt Transcanada, którego celem była refleksja nad stanem literaturoznawstawa oraz nauczania literatury w Kanadzie, a także zainspirowanie nowych podejść badawczych, w tym odejścia od silnie dominującego kontekstu narodowego na rzecz badań umiejscawiających literaturę kanadyjską w szerszym polu literackim i kulturowym globalizującego się świata.

Prof. Kamboureli jest jednocześnie cenioną redaktorką serii wydawniczych oraz licznych zbiorów tekstów. Prof. Kamboureli jest członkinią Royal Society of Canada.

sieci społecznościowe