Wykład otwarty: "How to live with health and exercise? Relaxation techniques and the impact of breathing on our health and everyday life"

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego oraz Miasto Poznań zapraszają do udziału w wykładzie otwartym dr Simony Pajaujiene pt. "How to live with health and exercise? Relaxation techniques and the impact of breathing on our health and everyday life" ("Jak żyć zdrowo i aktywnie? Techniki relaksacyjne i wpływ oddechu na nasze zdrowie i codzienne życie") oraz zajęcia praktyczne pt. "Ultimate Body & Mind System - Nirvana Fitness - breathing exercise to music" ("ULTIMATE BODY & MIND SYSTEM - NIRVANA Fitness - ćwiczenia oddechowe przy muzyce"). Wykład odbędzie się 20 maja (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali 025/026 w Budynku Dydaktycznym AWF, ul. Krolowej Jadwigii 27/39 w Poznaniu. Wykład odbędzie się w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.

plakat informujący o wykładzie - grafika artykułu
Dr Simona Pajaujiene

Dr Simona Pajaujiene jest profesorem nadzwyczajnym na Litewskim Uniwersytecie Sportu, gdzie prowadzi kursy związane z aktywnością fizyczną poprawiającą zdrowie i treningiem osobistym. Jest koordynatorem akademickim kilku modułów studiów. Jej badania koncentrują się na edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, sprawności fizycznej i testach poznawczych, problemach z wizerunkiem ciała w sporcie, kontroli masy ciała oraz ćwiczeniami w ciąży i okresie poporodowym.

Jej doświadczenie w sektorze fitness wynosi około 30 lat. Była członkiem komitetu ds. standardów zawodowych EuropeActive (Bruksela) (2014-2019) i do tej pory uczestniczy w kilku technicznych grupach ekspertów (TEG) zajmujących się tworzeniem standardów europejskich. Jest aktywnym promotorem zdrowego stylu życia, nauki o sporcie poprzez radio, programy telewizyjne, artykuły, wideo. Jest gościnnym mówcą na różnych międzynarodowych wydarzeniach związanych ze sportem, aktywnością rekreacyjną i zdrowiem publicznym, prezenterem branży zdrowia i fitness na Litwie i za granicą. Uczestniczyła w wielu projektach UE i jest stale zaangażowana w szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje dla specjalistów od ćwiczeń, nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów, specjalistów zdrowia publicznego. Corocznie organizuje wizyty dydaktyczne na różnych europejskich uniwersytetach.

Dr Pajaujiene jest również współzałożycielką i dyrektorem programowym akredytowanej szkoły szkolenia zawodowego EuropeActive "ActiveTraining". Jest certyfikowanym zaawansowanym specjalistą ds. zdrowia i ćwiczeń, trenerem personalnym i instruktorem fitness grupowego (EREPS L3-6), ACE International Master Trainer (American Council on Exercise), a także trenerem o szerokiej specjalizacji, który przeszedł wiele ról w branży fitness (ciało i umysł, indoor cycling, TRX, aqua fitness, trening funkcjonalny, zajęcia na świeżym powietrzu itp.). Dodatkowo jest trenerem Flow i specjalistą ds. edukacji Nirvana, a także pionierem i promotorem tej metody na Litwie.

"Wierzę, że specjaliści ćwiczeń powinni być nie tylko dobrze wykształceni i doświadczeni, ale także stale uczestniczyć w procesach uczenia się przez całe życie. Oczywiste jest, że ze względu na globalny problem współczesnego stylu życia mamy do czynienia z pandemią braku aktywności. Każdy specjalista ćwiczeń musi pomagać ludziom w zmianie stylu życia, prowadzić ich przez proces treningowy i pomagać w osiąganiu ich celów. Wierzę również, że możemy przełamać stereotypy, stworzyć lepszą europejską kulturę fitness i promować aktywny tryb życia. Musimy kochać ludzi, musimy kochać naszą pracę. Ja kocham!" Moje ulubione motto: "Po pierwsze, to nie nasze ciała wymagają zmiany. To nasze nastawienie".