Wykład otwarty - "La vocacion y mision del laico: Powołanie i misja świeckich"

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. Miguel Vasco Costa de Sallis Amaral. Wykład odbędzie się online 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

foto - grafika artykułu
Prof. Miguel Vasco Costa de Salis Amara

Wykład będzie dostępny tutaj

Profesor Miguel Vasco Costa de Sallis Amara na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie (Pontificia Università della Santa Croce). Wcześniej, w latach 1993-1994 pracował na Uniwersytecie w Porto (Portugalia), a następnie w latach 1998-2000 na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Prowadzi badania z zakresu eklezjologii, ekumenizmu, teologii Kościoła Wschodniego. Jest uznanym specjalistą w zakresie wprowadzenia uchwał Soboru Watykańskiego II w życie Kościoła, a także ich oddziaływania na publikowane dokumenty Magisterium Kościoła. Zagadnieniom tym poświęcił wiele publikacji wydawanych w uznanych periodykach teologicznych i monografiach. Ważnym obszarem jego badań są również zagadnienia z zakresu ekumenizmu, przede wszystkim dotyczące dialogu pomiędzy Kościołem Wschodnim i Zachodnim. W uznaniu jego kompetencji naukowych i osobowych został w 2002 roku mianowany konsultantem Kongregacji ds. świętych. Posługuje się pięcioma językami: angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim.

sieci społecznościowe