Wykład otwarty - Prof. Günter M. Ziegler

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na wykład on-line, który poprowadzi Prof. Günter M. Ziegler pt. " SEMI-ALGEBRAIC SETS OF INTEGER POINTS". Wykład odbędzie się w formule online 17 grudnia o godzinie 10:00.

Prof. Günter M. Ziegler - grafika artykułu
Prof. Günter M. Ziegler

Wykłąd będzie można obejrzeć na kanale YouTube tutaj

Prof. Günter M. Ziegler rozpoczął studia na uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, a stopień doktora uzyskał w 1987 roku na Massachusetts Institute of Technology. W 1995 roku objął stanowisko profesora matematyki na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, a w 2011 roku - na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, gdzie od 2018 roku pełni funkcję rektora. Jest członkiem Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk, Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina oraz Niemieckiej Akademii Nauki i Inżynierii acatech. W latach 2006-2008 był przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego. Otrzymał wiele nagród, w tym Nagrodę im. Gottfrieda Wilhelma Leibniza, prestiżowy grant ERBN, nagrodę Communicator Award, a także Nagrodę Naukową Burmistrza Berlina.

Prof. Ziegler zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu geometrii dyskretnej, teorią wielościanów, a także algebraicznymi i topologicznymi metodami w kombinatoryce i problemami optymalizacji. Chętnie angażuje się w popularyzację matematyki jako interesującej i zróżnicowanej dyscypliny. W 2008 roku zainicjował Rok Matematyki, a obecnie swą działalność popularyzatorską kontynuuje m.in. w biurze mediów Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego. Opublikował także wiele książek i esejów, a wśród nich przetłumaczoną na czternaście języków Das Buch der Beweise (Dowody z Księgi), której współautorem jest Martin Aigner. Książka ta dedykowana jest matematykowi Paulowi Erdősowi i zawiera 32 różne dowody twierdzeń z różnych dziedzin matematyki.

sieci społecznościowe