Zmarł Prof. Bohdan Jan Gruchman, rektor-senior UEP

27 marca 2021 roku, w wieku 92 lat, odszedł od nas prof. zw. dr hab. Bohdan Jan Gruchman, rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Planowania w latach 1979-1990, prorektor UEP w latach 1975-1981, rektor UEP w latach 1990-1996.

Zmarł Prof. zw. dr hab. Bohdan Jan Gruchman, rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - grafika artykułu
Zmarł Prof. zw. dr hab. Bohdan Jan Gruchman, rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

To wielka strata dla akademickiego Poznania. Odszedł wybitny uczony, a przede wszystkim wspaniały Człowiek. Zachowamy w pamięci Jego mądrość, dobroć i otwartość na drugiego człowieka.

Dla Profesora Gruchmana - Zasłużonego dla Miasta Poznania, sprawy miejskie były zawsze bardzo bliskie. W ramach pracy w Radzie Akademickiego i Naukowego Poznania, wielokrotnie służył Miastu mądrą radą. 

Profesor Gruchman był wyróżniony tytułem Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalerskim Palm Akademickich Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Złotym Hipolitem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,doctorhonoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitetu Ekonomicznego PAN, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek założyciel "Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs" (GREMI) przy Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne, członek Rady Naukowej przy Prezesie GUS, przewodniczący Rady Międzynarodowych Targów Poznańskich, prezes Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, przewodniczący Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim, honorowy prezydent Fundacji UEP.w latach 1967-1969 był doradcą ONZ do spraw planowania regionalnego wLibii, a w latach 1972-1974 pracował w Nowym Jorku w ONZ.

Profesor z równie silnym zaangażowaniem dbał o perspektywy rozwoju Uczelni, jak i o dobro studentów. Dla młodzieży akademickiej był nie tylko Nauczycielem i Rektorem, ale także serdecznym Przyjacielem. Dzięki charyzmie i życzliwości budził ogromny szacunek i sympatię, pozostając przy tym osobą niezwykle skromną.

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu jeżyckim (Nowina 1) 7 kwietnia o godz. 12:30.
Msza św. poświęcona pamięci Zmarłego odbędzie się 21 sierpnia o godz. 11:00 w Farze.

Ze względów epidemicznych żałobne posiedzenie Senatu odbędzie się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w późniejszym terminie, o którym Uczelnia będzie informować.

sieci społecznościowe