Znamy laureatów poznańskiej nagrody dla młodych naukowców

W trzynastej edycji konkursu "Nagroda Miasta Poznania na wyróżniającą się prace doktorską i magisterską" przyznano po 3 równorzędne nagrody w kategorii rozpraw doktorskich i prac magisterskich oraz po pięć wyróżnień. Łączna pula nagród dla laureatów to 36 tys. złotych.

Prezydent wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie - grafika artykułu
Prezydent wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich praktyczny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

- Bardzo doceniam, że zgłoszone prace magisterskie i doktorskie są na tak wysokim poziomie. Cieszę się również, że te prace mają wymiar praktyczny. Dla autorów to niewątpliwy sukces - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i dodaje - Talent i geniusz do rozwoju potrzebują doskonałych mentorów. Za sukcesem naszych dzisiejszych laureatów stoi doświadczenie i wsparcie ich promotorów oraz profesorów.

Na trzynastą edycję konkursu wpłynęły 134 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 5 wyróżnień, uhonorowanych pamiątkowymi albumami. W kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 5 wyróżnień, uhonorowanych pamiątkowymi albumami.

- Kapituła miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ rozpiętość dyscyplin, które reprezentują zgłoszone prace jest bardzo duża. W ocenie położyliśmy duży nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania tych prac w przyszłości, właśnie w Poznaniu. Dlatego okazuje się, że trzynastka nie musi być pechowa. Może też być szczęśliwa i tego serdecznie państwu gratuluję - przekonuje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.

Nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie otrzymali:

- Karol Czubak za pracę pt. "Analiza somatycznych zmian liczby kopii w genomie nowotworowym w celu identyfikacji nowych genów/biomarkerów odgrywających ważną rolę w raku płuca" napisaną pod kierunkiem prof. IChB PAN dra hab. Piotra Kozłowskiego, obronioną na Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

- Magdalena Filipiak za pracę pt. "Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu" napisaną pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Jacka Michniewicza, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Łukasz Rymaniak za pracę pt. "Analiza wpływu rodzaju układu napędowego i parametrów ruchu autobusów miejskich na ekologiczne wskaźniki pracy" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Jerzego Merkisza, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

Wyróżnione zostały prace: Przemysława Kowalczewskiego, Dominika Lewandowskiego, Adama Pleskaczyńskiego, Nadii Sawickiej-Gutaj oraz Kamili Sikorskiej-Podyma.

Nagrody za najlepsze prace magisterskie otrzymali:

- Karolina Borak (Majcherek) za pracę pt. "Struktura i funkcja mózgowego cytoplazmatycznego RNA 200-nukleotydowego (BC200)" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Rybczyńskiej oraz dr Agnieszki Belter, obronioną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

- Monika Drobna za pracę pt. "Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro" napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Woźniak, obronioną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

- Mateusz Majtler za pracę pt. "Sterowanie i wizualizacja systemu zarządzania wybranego budynku inteligentnego" napisaną pod kierunkiem dra inż. Grzegorza Trzmiela, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

Wyróżnione zostały prace: Dawida Abramowicza, Aleksandry Bartkowiak, Marcina Basińskiego, Marka Trączyńskiego i Wojciecha Wachowiaka.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

sieci społecznościowe