#FoodSystemTransition debate

online

Green REV Institute https://greenrev.org/ zaprasza na debatę #FoodSystemTransition debatebetween animal rights activists, climate activists and MEPs - która jest konfrontacją Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego z aktywistami i aktywistkami. 

Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia o godz. 18:00 w formule online. Sesja będzie okazją do dyskusji na temat przyszłości systemu żywnościowego, znaczenia praw zwierząt w działaniach kształtujących politykę, weganizmu i łączenia kropek w walce z kryzysem klimatycznym oraz możliwości, ale i wyzwań, jakie niesie ze sobą COP26. Debata będzie prowadzona w języku angielskim.

Strona PE:

- MEP Dr. Sylwia Spurek,

- MEP Eleonora Evi,

- MEP Francisco Guerreiro.

Ze strony aktywistycznej wystąpią przedstawiciele i przedstawicielki Green REV Institute, Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Anonymous for the Voiceless, grup nieformalnych m.in.: Mat Niezgoda, Kasia Niemier, Kacper Nowacki, Sylwia Łyskawka, Aleksandra Sidoruk, Mateusz Orzechowski, Lilka Skórska oraz Zu Żabińska.

Organizatorom zależy na dotarciu do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń i poszerzaniu rozmowy na temat naszej wspólnej przyszłości.

Debata będzie dostępna tylko po zarejestrowaniu się na platformę Beyond Animal. Później wystarczy zaznaczyć swoją obecność przy wydarzeniu i użytkownik/użytkowniczka otrzyma dostęp do streamingu. 

Poniżej przekazuję link do wydarzenia na platformie Beyond Animal:

link do rejestracji

Wydarzenie na Facebooku:

https://fb.me/e/103nAwEfM

KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTA-DOKTORANT W GRANCIE NCN

online

Kierownik Projektu badawczego pt.:

"Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych"

ogłasza nabór na stanowisko

stypendysta-doktorant

Stypendium: 48 miesięcy, 

5000 PLN/m-c brutto brutto przez pierwsze 2 lata,

6000 PLN/m-c brutto brutto przez kolejne 2 lata

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 październik 2021

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe (magister) z zakresu nauk chemicznych, farmaceutycznych, technologii chemicznej i pokrewnych,
 • doświadczenie w syntezie chemicznej, metodach oczyszczania związków i chemii medycznej. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zasad bezpieczeństwa, związanych z pracą z odczynnikami chemicznymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy w zespole - grupie badawczej
 • Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

 • Synteza chemiczna, skalowanie procesów chemicznych, oczyszczanie pochodnych maleonitryli, ftalonitryli i porfirazyn,
 • Prace laboratoryjne w zakresie chemii polimerów i chemii materiałowej,
 • Przygotowanie systemów polimerowych dostarczania leków z nowymi związkami,
 • Współpraca z Katedrą i Zakładem Toksykologii w zakresie badań biologicznych.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys naukowy zawierający listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń, informacje o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi,
 • list motywacyjny,
 • opinię opiekuna naukowego/przełożonego oraz dane kontaktowe do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać na adres tomasz.goslinski@ump.edu.pl do dnia 20.07.2021 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 31.07.2021 r.

Szczegóły dot. dokonywania zgłoszeń dostępne są TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61-854-66-31/33 lub powyższym mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Dzień Kandydata Online 2021 na UAM

online

W sobotę 22 maja 2021 r., wszyscy, którzy marzą o studiowaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będą mogli uczestniczyć w Dniu Kandydata na UAM online!  

Można będzie dowiedzieć się m.in. jak przebiega proces rekrutacji na uczelnię, jakie kierunki studiów proponują wydziały a także jak wygląda pomoc materialna, wymiana zagraniczna, działalność samorządu studenckiego i organizacji studenckich oraz jakie są losy absolwentów. Zaplanowano też wydarzenia towarzyszące.  

Streaming rozpocznie się 22 maja o godz. 11.00 na facebokowym profilu UAM. Przewidziana jest także część w języku angielskim dla kandydatów zagranicznych! 

Plan spotkania: 

11. 00 - 11. 05 Krótki występ Chóru Akademickiego UAM 

11.10 - 11.25 Powitanie przez władze UAM 

11.25 - 11.35 UAM - fakty i liczby 

11.35 - 11.55 Zasady rekrutacji na uczelnię  

11.55 - 12:05 Program  BestStudentGrant  

12:05 - 12:15 Samorząd i organizacje studenckie 

12:15 - 12:25 przykład działalności ciekawych kół naukowych (np. Studenci bez Granic, Chemicy, Pirotechnicy) 

12:25 - 12.35 Pomoc materialna dla studentów na UAM  

12.35 - 12:45 Działalność Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu. Sukcesy uniwersyteckich drużyn sportowych.  

12.45 - 13.00 Wirtualna wycieczka po UAM 

13:00 - 13.20 Część w języku angielskim dla kandydatów zagranicznych  

Od godz. 13.15 wydarzenie przeniesie się na profile wydziałowe, gdzie czekać będą również specjalnie przygotowane dla kandydatów relacje live i posty z Q&A! 

Natomiast w niedzielę, 23 maja od godz. 12.00, w ramach Dnia Kandydata odbędzie się webinar z absolwentami! Studenci będą mogli dowiedzieć się, gdzie można pracować po studiach i jak wykorzystać ten czas, aby w przyszłości spełnić się zawodowo. Na spotkanie można zapisać się do soboty do godz. 15.00, formularz dostępny jest na wydarzeniu na facebokowym profilu UAM.  

Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

online

UAM zaprasza do wzięcia udziału w "Dniu Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze". Wydarzenie odbędzie się online  5 czerwca w godz. 10:00 - 14:00, na platformie Microsoft Teams. 

Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii UAM przygotowały prezentację studiów I i II stopnia prowadzonych w SNJL. Ponadto w programie wykłady i warsztaty przygotowane specjalnie dla kandydatek i kandydatów.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac95d7fff913a4bb4bd1c03536963e088%40thread.tacv2/1619173788482?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ddb31e7-24a5-4e17-8def-86e06fa58760%22%7d

Konferencja "Środowisko - klimat - przestrzeń"

online

"Środowisko - klimat - przestrzeń" to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dni Planisty, która odbędzie się online w dniach 6-7 maja. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.  

Wśród konferencyjnych tematów znajdzie się m.in. prelekcja pt. "UAM Morasko ratuje Świat" (dotycząca roli Uniwersytetu w kontekście kryzysu klimatycznego); nie zabraknie także rozmów o projekcie TeRRIFICA  (o którym informowaliśmy tutaj: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/terrifica-kazdy-moze-dzialac-na-rzecz-klimatu). 

Organizatorzy planują poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni m.in. w obliczu zmian klimatu. Dni Planisty będą okazją, aby poznać wyniki badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką (planowanie i budowa obszarów wiejskich), architekturą, zarządzania środowiskiem, architekturą krajobrazu, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną.  

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/KonferencjaDniPlanisty/

Transmisja na żywo z Dni Planisty dostępna będzie na kanale YouTube Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej: https://www.youtube.com/channel/UCorkJnOTJD6yDGNE-5GKhFw

Konkurs matematyczny "TopMaths"

online

29.04.2021 roku wystartuje ogólnopolski konkurs matematyczny "TopMaths"!

Ogólnopolski konkurs matematyczny "TopMaths" adresowany jest do wszystkich miłośników matematyki, którzy chcą stawić czoła zadaniom, które odnoszą się do wspomnianej dziedziny nauki. Adresowany jest on do uczniów z terenu całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

1. Konkurs "TopMaths" zostanie przeprowadzony online w serwisie edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w portalu. Zostanie on przeprowadzony w niniejszych kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

3. Pytania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się uczestnikom zabawy odpowiadają najnowszej podstawie programowej. Zostały one opracowane przez nauczycieli matematyki, w związku z tym ich rozwiązywanie stanie się między innymi doskonałym treningiem dla uczniów klas 8 i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się zagadnienia odnoszące się do zakresu materiału pojawiającego się na maturze podstawowej, a także rozszerzonej).

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu "TopMaths" znajdują się pod adresem:https://www.labofii.net/topmaths

"TopMaths" to wspaniała zabawa matematyczna, dająca możliwość rywalizacji z innymi. To również szansa, sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z "Królową Nauk". Niniejszym zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w tym bezprecedensowym wydarzeniu.

Projekt "Najlepsi z najlepszych! 4.0"

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety

Poszukujesz nowych wyzwań i możliwości rozwoju? Aktywnie angażujesz się w życie akademickie? Chciałbyś podróżować i występować na licznych konferencjach, zawodach i konkursach w całej Polsce?

Projekt "Najlepsi z najlepszych! 4.0" poszukuje właśnie Ciebie! To już 4 edycja konkursu. Zainteresowani studenci mogą zgłaszać się pojedynczo lub w zespołach, a chęć uczestnictwa w projekcie należy kierować do władz uczelni.

Uczelnie, które posiadają w swoich szeregach wybitnych studentów, mogą nadsyłać zgłoszenia jeszcze do 15 marca.

Więcej informacji na stronie:

Rozwiń się na Wiosnę z Biurem Karier UAM!

https://biurokarieruam.jobteaser.com/pl/events/100137-rozwin-sie-na-wiosne-z-biurem-karier-uam

Rozwiń się na Wiosnę z Biurem Karier UAM!

W dniach 8-12 marca Biuro Karier UAM wraz z Firmami partnerskimi organizuje Tydzień z webinarami online. Studentki i studenci będą mogli wziąć udział w inspirujących webinarach i prelekcjach firm.

Jak funkcjonują firmy podczas pandemii? Jak obecnie wygląda rekrutacja w firmach? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci z wielu branż. Nie zwlekaj i zapisz się już dzisiaj!

Zapisy będą prowadzone przez JobTeasera: https://biurokarieruam.jobteaser.com/.../100137-rozwin...

Więcej informacji o webinarach możesz przeczytać: https://biurokarier.amu.edu.pl/.../Rozwin_sie_na_wiosne_z...

Polecamy!
Konkursie o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021

https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/2021.html

Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021!

Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Weź udział w konkursie o Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021 i zdobądź fundusze na rozwój swojej inicjatywy.

Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego dla projektów realizowanych przez młodych ludzi, które pomagają promować porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji nagrody można składać między 9 listopada 2020 r. a 22 lutego 2021.

Nagroda

Trzy zwycięskie projekty zostaną wyłonione spośród 27 projektów nominowanych przez narodowe jury w każdym państwie członkowskim. Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7500 euro, za zajęcie drugiego miejsca - 5000 euro, a za trzecie miejsce - 2500 euro.

Jeden przedstawiciel każdego z 27 zwycięskich projektów krajowych zostanie zaproszony na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie w maju 2021 roku.

Zasady

Aby móc ubiegać się o nagrodę, projekty muszą spełniać następujące kryteria:

* propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym,
* wspierać budowanie wspólnego poczucia europejskiej tożsamości i integracji,
* proponować wzorce postępowania dla młodych ludzi w Europie,
* dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Jeśli nadal masz pytania, napisz na: ECYP2021@ep.europa.eu 

Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2019

Pierwsze miejsce w 2019 r. zdobył włoski program radiowy dla studentów i młodych pracowników - EuroPhonica IT. Drugą nagrodę otrzymał projekt Your European Citizenship (Twoje obywatelstwo europejskie), dzięki któremu fińska młodzież mogła zaznajomić się z procesem podejmowania decyzji w UE i z innymi kulturami europejskimi. Trzecią nagrodę przyznano organizacji Muslims against Antisemitism (Muzułmanie przeciwko antysemityzmowi) z Austrii. Tutaj dowiesz się więcej o zwycięzcach.

Media społecznościowe

Przyłącz się do dyskusji na mediach społecznościowych używając hasztagu #ECYP2021.

Kalendarz:

Start przyjmowania zgłoszeń: 09.11.2020 
Termin składania wniosków: 22 lutego 2021 r
Selekcja zwycięzców krajowych przez jury krajowe: 15.03.2021
Uroczystość wręczenia nagrody w Akwizgranie (Niemcy): 11.05.2021

Konkurs na prace naukowe pod hasłem "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

http://www.fdpa.org.pl/konkurs

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.
Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej tematyce. We wcześniejszych edycjach nagradzane były prace z zakresu historii, kultury, ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiązanie tematyczne z obszarami wiejskimi.
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl/konkurs oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
Link do informacji konkursowej na stronie FDPA: http://www.fdpa.org.pl/konkurs

PIERwSI W DŁOŃ! na Wydziale Biologii UAM

Collegium Biologicum

Samokontroli piersi będzie mogła się nauczyć każda kobieta, która pojawi się we wtorek na Wydziale Biologii UAM (Kampus Morasko). O godz. 11:00 rozpocznie się tam II Sympozjum PIERwSI W DŁOŃ!

Sympozjum rozpoczną ogólnodostępne warsztaty w holu głównym, podczas których każdy będzie mógł nauczyć się samobadania piersi (godz. 11:00-14:00). Jak zapewniają organizatorzy, spotkanie jest adresowane zarówno do kobiet, jak i ich partnerów. Następnie odbędą się 3 prelekcjie o charakterze naukowym, podczas których słuchacze dowiedzą się co to jest rak piersi, jakie są jego rodzaje i trendy leczenia, oraz 3 prelekcje o charakterze społecznościowym, gdzie uczestnicy spotkają się z chirurgiem onkologiem, psychologiem klinicznym i dyrektorem ośrodka profilaktyki nowotworowej.

Jak podkreślają organizatorzy, od udziału w wydarzeniu może zależeć życie każdej z pań - lepiej zapobiegać niż leczyć!

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/events/524220551776592/ oraz http://biolniep.home.amu.edu.pl/page.php?id=isd&ip=aktualnosci

Wykład otwarty "Kognitywne architektury a jedność umysłu"

Aula XVII UAM, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Pan Marcin Miłkowski, profesor w zakładzie Logiki i Nauk Kognitywnych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauki. Autor Explaining the Computational Mind  (MIT Press 2013) nagrodzonej nagrodą Tadeusza Kotarbińskiego przyznawanej przez Sekcję I Polskiej Akademii Nauk, jak również laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki dla wybitnego młodego badacza w naukach społecznych i humanistyce przyznanej w 2014 roku. Otrzymał nagrodę im. Herberta A. Simona przyznawaną przez Association for Computers in Philosophy (IACAP) za istotny wkład w podstawy obliczeniowej neuronauki (2015). Obecnie jest kierownikiem grantu NCN SONATA BIS 5, "Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności" (2015-2020). Jednym z rezultatów projektu jest numer specjalny czasopisma Theory & Psychology "Mechanisms in psychology: The road towards unity?" (29 (5), 2019)). Jest również współredaktorem numeru specjalnego czasopisma Synthese o mechanistycznych wyjaśnieniach i unifikacji. Naukowe zainteresowania prof. Miłkowskiego koncentrują się na filozofii nauki, w tym filozofii kognitywistyki, jak również filozofii umysłu oraz informacji. Interesuje się również obliczeniową lingwistyką.

Na wykład, przeprowadzony w języku angielskim, zapraszamy w czwartek, 12 marca br., o godz. 17:00.

Wykład prof. Roba van Tuldera z Rotterdam School of Management

Budynek B Uniwersytetu Ekonomicznego - al. Niepodległości 12

Zapraszamy na wykład: Managing the transition to a sustainable enterprise - moving from intention to realization of sustainable business models, który wygłosi prof. Rob van Tulder z Rotterdam School of Management, Erasmus University. Wykład, przeprowadzony w języku angielskim, odbędzie się 27 marca o godz. 12.00.

Uczelnia dostępna - konferencja prasowa

Sala Lubrańskiego Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Uczelnia dostępna" na projekt "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku".
Władze Uczelni zapraszają na konferencję prasową, podczas której zaprezentowany zostanie sposób wykorzystania przyznanych środków. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 2 marca, o godz. 11:00.
Konkurs "Uczelnia dostępna" dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. O projekcie opowiedzą przedstawiciele władz UAM oraz osoby z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

V Wielkopolski Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

AULA NOVA, plac Stefana Stuligrosza 1, godz. 10:00 - 16:00

Celem Konkursu, organizowanego przez Katedrę Edukacji Muzycznej i skierowanego do uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych z Wielkopolski, jest animowanie i promowanie szkolnej działalności muzycznej w regionie, propagowanie najlepszych wzorców muzykowania w szkołach podstawowych, promocja solowej i zespołowej sztuki wokalnej i wokalno-instrumentalnej, promowanie i popularyzacja wartościowej szkolnej literatury muzycznej.
Patronat honorowy: Wielkopolski Kurator Oświaty

Sound Art Festival

Wydział Fizyki UAM, Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Poznań

28 i 29 lutego będą okazją do spotkania przedstawicieli i reprezentantów branży muzycznej na rynku Polskim ze studentami uczelni wyższych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu Artystycznego. W trakcie festiwalu odbędzie się cykl kilkudziesięciu spotkań autorskich, warsztatów, prelekcji, prezentacji nowych technologii, koncertów muzycznych, pokazów artystycznych i wystaw sztuki. Sound Art Festival jest unikatowym projektem w skali kraju, które ukaże duży potencjał regionu Wielkopolski wraz z silną reprezentacją Wyższych Uczelni oraz bogate środowisko branży muzycznej.

Wykład otwarty "Komórki macierzyste w medycynie"

Oddział PAN w Poznaniu, Stary Rynek 78/79

Zapraszamy na wykład "Komórki macierzyste w medycynie", który odbędzie się w poznańskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk (sala Turkusowa Pałacu Działyńskich), w czwartek, 20 lutego 2020 o godz 17:00. Wstęp wolny.

Muzykalny UAM

Sala Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Rektor UAM zaprasza na kolejny koncert z cyklu "Muzykalny UAM" , który odbędzie się w najbliższą środę, 5 lutego, o godz. 18:00. 

Wykonawcami będą: Chór Pogłosy oraz zespół kakofoNIKT. Organizatorzy tak opisują program koncertu: "Utwory łączące za pomocą eksperymentalnej, industrialnej i sonorystycznej muzyki kompozycje sakralne z elementami polskiej muzyki ludowej - poprzez śpiew biały, polskie bębny obręczowe oraz baraban. Teksty do tych kompozycji dotyczą spersonifikowanych roślin przenikających się ze słowiańską mitologią i obrzędowością. Nadrzędną inspiracją przyświecającą projektowi są polskie tradycje hałasu - antymuzyki praktykowanej podczas obrzędów związanych z transformacjami pór roku i cykli wegetacji roślinnej oraz przesileniami słonecznymi wyznaczającymi święta przejścia kalendarza przedchrześcijańskiego oraz późniejsze wpływy kalendarza kościelnego".
Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Spotkanie z Panem Lin Xin

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, sala 327, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

W najbliższą środę, 05.02.2020r. o godz. 18:00 gościem koła "Przekładnia" będzie Pan Lin Xin z Instytutu Polonistyki Kantońskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych, tłumacz m.in. opowiadań Olgi Tokarczuk oraz słownika języka chińskiego na język polski, który proponuje nam rozmowę na temat problematyki przekładu opowiadania pt. "Moje ukochane Beznóżki" Sławomira Mrożka na język chiński.

Dzień Darwina

Collegium Biologicum

Dzień Darwina to międzynarodowe wydarzenie obchodzone od 2009 roku dla uczczenia rocznicy urodzin angielskiego przyrodnika, twórcy teorii ewolucji - Karola Darwina (12.02.1809 - 19.04.1882) w celu upamiętnienia jego osiągnięć i popularyzacji nauk przyrodniczych.
Obchody Dnia Darwina, na który zapraszają pracownicy Wydziału Biologii UAM, we współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk o Człowieku i Ewolucji, odbędą się 12 lutego w Auli Wydziału Biologii UAM na Morasku - ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 (Collegium Biologicum).

Program:

 • 15.30-16.15   Prof. UAM, dr hab. Katarzyna A. Kaszycka, Skamieniałymi śladami człowieka
 • 16.15-17.00   Prof. dr hab. Wiesław Babik, O pochodzeniu człowieka: historia zapisana w genach

Wstęp wolny.

Strona 1 2 52