Prof. Heinz-Helmut Lüger (Niemcy) 19.03.2019

Prof. Heinz-Helmut Lüger - od 1990 redaktor czasopisma Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung (bzf), liczącego 60 numerów i 25 tomów tematycznych. Od 2003 współzałożyciel i współredaktor serii Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaft (LSKK), liczącej 23 tomy. Od 2008 założyciel i przewodniczący Towarzystwa im. Michela Bréala (Michel-Bréal-Gesellschaft).

Zakresy badawcze

Główne zakresy badawcze: lingwistyka tekstu, mediolingwistyka i mediolingwistyka kontrastywna, frazeologia i frazeodydaktyka, analiza języka mówionego, języka prasy i mediów, badania frankofońskie. W każdym z tych zakresów jest uznanym autorytetem o zasięgu międzynarodowym, o czym świadczą liczne kontakty w postaci profesur (Szeged, Węgry) i wykładów gościnnych na uniwersytetach europejskich (m.in. Helsinki, Wuppertal, Hamburg, Saarbrücken, Usti nad Labem, Czernowice, Lwów, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Lublin, Gdańsk) oraz referaty wygłaszane na konferencjach międzynarodowych - tylko od 2013 roku ok. 70 wykładów gościnnych i referatów.

Publikacje i współpraca międzynarodowa

Publikacje w liczbach: 6 monografii, redakcja i współredakcja 17 tomów zbiorowych, ok. 200 artykułów, ponad 60 recenzji, sprawozdań i notek bibliograficznych.

Prof. Lüger jest autorem 6 monografii. Niektóre z nich uznane jako wiodące w danym zakresie (Satzwertige Phraseologismen, Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation) doczekały się kilku wznowień i są cytowane w prawie każdej pracy z zakresu frazeologii, komunikacji czy języka mediów. Niektóre zostały przetłumaczone na język angielski. Prof. Lüger jest autorem ok. 200 artykułów z zakresu frazeologii, frazeodydaktyki, kontrastywnej mediolingwistyki i lingwistyki tekstu oraz języka mediów. Jego artykuły publikowane są w wiodących czasopismach germanistycznych i romanistycznych o zasięgu międzynarodowym i podobnie jak monografie licznie cytowane.

O autorytecie prof. Lügera świadczy fakt, że jest autorem rozdziałów w obszernych tematycznych pracach międzynarodowych typu encyklopedycznego, m.in. wydawnictwa de Gruyter Handbuch der Phraseologie, czy Handbuch Sprache und Politik, a także redaktorem lub współredaktorem 17 tomów zbiorowych wydanych we współpracy międzynarodowej. Uczestniczy w licznych projektach międzynarodowych, także z udziałem polskich badaczy, m.in. w finansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej jak Textlinguistik in Polen und Deutschland (2009), Text und Stil (2010), oraz przez Niemiecko-Polską Fundację na Rzecz Nauki - Stan i perspektywy narracji Krzyżowej w Polsce i Niemczech (2016-2017). Prof. Lüger był również członkiem projektu unijnego dot. mediolingwistyki - Persuasionsstile in Europa (2011-2016).

Od 2009 roku datuje się ścisła współpraca z germanistami i romanistami polskimi. Poza referatami na konferencjach (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Kraków, Rzeszów, Częstochowa, Krzyżowa) wymienić należy współredakcję (Poznań, Kraków, Rzeszów, Warszawa) tomów wydanych w wydawnictwie Petera Langa, współautorstwo artykułów oraz uczestnictwo w gremiach redakcyjnych i naukowych czasopism (Warszawa, Rzeszów, Gdańsk).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej