Prof. Peeter Torop (Estonia) 21-22.05.2019

Profesor Peeter Torop jest autorem ponad stu artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach w języku estońskim, włoskim, angielskim, chińskim, rosyjskim z zakresu semiotyki kultury, literaturoznawstwa oraz filozofii. Jeden z najwybitniejszych współczesnych semiotyków kultury. Jego prace stanowią kontynuację tradycji zapoczątkowanej przez legendarną szkołę tartusko-moskiewską. Jego najistotniejszym osiągnięciem naukowym pozostaje praca "Przekład całkowity", tłumaczona na wiele języków. W tłumaczeniu polskim została współwydana wraz z tekstem autorstwa P. Ricoeura.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej