Prof. Stefan Wuttke (Niemcy) 11.04.2019

Prof. Stefan Wuttke stopień naukowy doktora w zakresie chemii uzyskał w 2009 r. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 2011 roku kieruje zespołami badawczymi w Instytucie Chemii Fizycznej na Uniwersytecie w Monachium (LMU, Niemcy), w Centrum Nanonauki (CeNS, Monachium, Niemcy) oraz Uniwersytecie w Lincoln (Wielka Brytania). W trakcie swojej kariery naukowej odbył staże zagraniczne na Uniwersytetach w Caen (Francja), Glasgow (Szkocja) i Berkeley (USA). Obecnie jest jednym z edytorów prestiżowego czasopisma Advanced Functional Materials.

Prof. Stefan Wuttke zajmuje się syntezą i funkcjonalizacją zaawansowanych nanomateriałów o ściśle zaprojektowanych właściwościach fizykochemicznych, w tym przede wszystkim rozwiniętej strukturze porowatej i zdefiniowanej aktywności powierzchniowej. Są to parametry, które determinują ich wykorzystanie m.in. w diagnozowaniu i terapii chorób nowotworowych, jako nośników aktywnych substancji farmaceutycznych, czujników optycznych czy fotosensybilizatorów. Jego pasją jest również prowadzenie zajęć ze studentami, których nieustannie zachęca do odkrywania nieznanych aspektów nauki. Dotychczas prowadził ponad 60 wykładów na zaproszenie w światowej sławy ośrodkach naukowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej