17 lipca 2024 ruszają konsultacje społeczne Wydziału Klimatu i Środowiska, których przedmiotem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie projektu aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania i jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Liczba wyników na stronie
10