Poznaniacy chcą trasy tramwajowej "Poznań Wschód"

Od 20 września do 17 października Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji trasy tramwajowej "Poznań Wschód". Aż 88 proc. ankietowanych uważa, że taka inwestycja jest w Poznaniu potrzebna, a 80 proc. zadeklarowało, że po jej realizacji przesiadłoby się z samochodu na tramwaj.

Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - od 1 do 31 lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na  konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Strona 1 2