Konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Grunwald Południe - Strefa Tempo 30 na obszarze ograniczonym ulicami: Grochowską, Pogodną, Palacza i Grunwaldzką

POROZMAWIAJMY O ZMIANACH W NASZEJ OKOLICY

Od 28 listropada 2022 rozpoczną się konsultacje społeczne prowadzone przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczące zmian w organizacji ruchu na Osiedlu Grunwald Południe, na które serdecznie zaparszamy. 

Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych - od 1 do 31 lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na  konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE DLA BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 85 SIERADZ - KALISZ - PLESZEW - POZNAŃ

Wykonawcy Studium, konsorcjum firm BBF Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o. wraz z Inwestorem - Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. zapraszają mieszkanki i mieszkańców Poznania na spotkanie dotyczące prowadzonych prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej nr 85 SIERADZ - KALISZ - PLESZEW - POZNAŃ.

Spotkania odbędą się:
6 września 2022 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 2, ul. Tarnowska 27 w Poznaniu;
7 września 2022 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 63, ul. Starołęcka 142 w Poznaniu. 

Strona 1 2 4