Mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu, II etap konsultacji społecznych

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko część B w Poznaniu.

granice konsultowanego planu - grafika artykułu
granice konsultowanego planu

Szczegółowe informacje na temat projektu mpzp oraz kontakt do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - TUTAJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!