MPZP w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej w Poznaniu, I etap, od 27 października do 18 listopada 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej w Poznaniu.

granice planu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej w Poznaniu - grafika artykułu
granice planu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Romana Maya i Starołęckiej w Poznaniu

Szczegółowe informacje na temat projektu mpzp oraz kontakt do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - TUTAJ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!