Dyrektor Wydziału

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Przemysław Surdyk p.o. Dyrektora Wydziału 202 +61 8784053 kos@um.poznan.pl