Urząd Miasta Poznania realizuje Program Wspierania Projektów Innowacyjnych. To instrument skupiający wszystkie te działania, których nadrzędnym celem jest tworzenie środowiska gospodarczo - naukowego przyjaznego rozwiązaniom innowacyjnym. Jednym z projektów PWPI jest portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (w skrócie WPI).

Początki WPI sięgają 2005 roku, kiedy władze miasta Poznania zdając sobie sprawę z potencjału naukowego drzemiącego w naszym regionie oraz z możliwości jego wykorzystania dla wzrostu konkurencyjności Wielkopolski, rozpoczęły realizację projektu pod nazwą "Utworzenie Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej". W tej fazie projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działalnie 2.6 ZPORR). Główną ideą inicjatywy było i jest obecnie prowadzenie portalu internetowego pod nazwą Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI). Zadaniem platformy jest ułatwienie nawiązywania kontaktów oraz współpracy między tworzącymi innowacje a tymi, którzy tych innowacji potrzebują. Inaczej mówiąc WPI stanowi platformę wymiany wiedzy i informacji pomiędzy nauką i biznesem.

Od 2008 roku projekt jest w pełni finansowany z budżetu Miasta Poznania. W obecnej formie Wielkopolska Platforma Innowacyjna to projekt Urzędu Miasta Poznania realizowany przy współpracy z poznańskimi uczelniami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Główny cel projektu pozostał ten sam. Podejmowane działania dążą do stworzenia płaszczyzny współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesem. Wymiana informacji służyć ma komercjalizacji osiągnięć naukowych powstałych na Uczelniach.

W ramach WPI Stworzono bazę ofert, w której gromadzone są informacje na temat dorobku jednostek naukowych, który może zostać wykorzystany w gospodarce. Baza dostępna jest w formie elektronicznej na stronie projektu. Baza zawiera oferty, zgrupowane w trzech kategoriach: usługi pomiarowe, usługi badawcze oraz wyniki prac badawczych. W zależności od zapotrzebowania przedsiębiorca może przy użyciu wyszukiwarki znaleźć właściwą ofertę.

W projekt zaangażowano 7 publicznych uczelni wyższych z Poznania. Na każdej z uczelni działa tzw. Promotor Przedsiębiorczości Akademickiej. To osoba której zadaniem jest kontakt z naukowcami i zbieranie ofert, które mogą spotkać się zainteresowaniem przedsiębiorców. Promotor jest także osobą, która towarzyszy przedsiębiorcom i naukowcom w procesie komercjalizacji danego przedmiotu oferty.

Obecnie w projekcie udział biorą: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Lista ta nie jest zamknięta. Planuje się rozszerzenie w przyszłości sieci instytucji współtworzących projekt o ośrodki naukowo- badawcze oraz o uczelnie niepubliczne.

sieci społecznościowe