Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - zmiany od 1 października 2017 r.

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dniem 1 października 2017 r. wchodzi w życie "System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej".
Wobec powyższego zmianie ulegają zasady realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy: "Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 951 ust. 2 pkt 1-3 i 5 (szpitale I stopnia, szpitale II stopnia, szpitale III stopnia oraz szpitale pediatryczne) (...).".

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, w tym podstawowe świadczenia w nagłych przypadkach lub w kontynuacji leczenia (np. seria zastrzyków itp.).

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od niedzieli 1 października, od godz. 8.00 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Poznania będzie realizowało 7 podmiotów wskazanych w załącznik: Poznań_nocna_świąteczna_od_1.10.2017

Żródło informacji strona internetowa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Informacje na temat dyżurów aptek w Poznaniu można znaleźć tutaj oraz na stronie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Załączniki