Nabór wniosków na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania

Od 2017 roku Urząd Miasta Poznania realizuje program staży w nowej formule - łączącej staż z praktyką. Zgłoszenia (on-line) przyjmowane są tylko do 29 stycznia 2017. Wiosenna edycja Programu Staży i Praktyk Studenckich będzie realizowana w terminie od marca do końca czerwca 2017.

Staże studenckie
Staże studenckie

Na studentów czeka 76 miejsc w 26 wydziałach i biurach Urzędu oraz 8 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Warunkiem formalnym ubiegania się o uczestnictwo w Programie jest:

- posiadanie statusu studenta: II, III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia),

- studiowanie kierunku odpowiadającego wymaganiom danego wydziału/biura,

- wypełnienie formularza on-line.

Program Staży i Praktyk Studenckich adresowany jest do studentów, którzy mają obowiązek odbycia praktyki studenckiej lub chcieliby ją odbyć nieobowiązkowo (w całości lub w części). Program realizowany jest dwuetapowo:

- 1 etap - praktyka - 120 godz. (2 m-ce x 60 h - porozumienie z uczelnią),

- 2 etap - płatny staż - 120 godz. (2 m-ce x 60 h - umowa zlecenia ze studentem).

Urząd gwarantuje wszystkim studentom, którzy uzyskają pozytywną ocenę z realizacji 1 etapu Programu - praktyki, przystąpienie do 2 etapu Programu - płatnego stażu.

Wnioski będą przyjmowane do 29 stycznia 2017 (do godz. 23:59).

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który od 14 stycznia będzie aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki - rekrutacja on-line).

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW/BIUR - EDYCJA WIOSENNA.

Studenci biorący udział w Programie mają możliwość zaliczenia stażu na poczet praktyki.

Pełen okres współpracy ze studentem (praktyki i stażu) oraz zakres wykonywanych zadań, zostanie potwierdzony w zaświadczeniu otrzymanym po zakończeniu Programu.

Na 49 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 33 247 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 3 535 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Ponad 500 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki