Rekrutacja na staże studenckie w Urzędzie Miasta

A może tak praca w Urzędzie Miasta? Poznański Urząd Miasta zaprasza do udziału w kolejnej edycji staży studenckich. Rekrutacja trwa tylko do 31 stycznia 2016! Staże są płatne.

Rekrutacja na staże studenckie w Urzędzie Miasta
Rekrutacja na staże studenckie w Urzędzie Miasta

Od 15 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Poznania rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń studentów (on-line) na wiosenną edycję Programu Staży Studenckich.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,

studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów),

wypełnienie formularza on-line (formularz jest aktywny od 15.01.16r.) w terminie do 31.01.2016 r.

Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.

Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 stycznia (do godz. 23:59) br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.

Edycja wiosenna potrwa od marca do końca czerwca 2016 roku.

Na studentów czekają 83 wolne miejsca w 28 wydziałach i biurach, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 5 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o. i po 1 miejscu w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz w Spółce Targowiska.

Poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV" od 15 stycznia aktywny jest formularz kandydata na edycję wiosenną. W punkcie 8 formularza należy wskazać wydział/y lub biuro/a, w których chce się odbyć staż.

UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy otworzyć załączniki AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW - EDYCJA WIOSENNA oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi.

Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) - otrzymają wynagrodzenie (stażowe).

Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Na 46 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad 32000 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 3270 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Ponad 400 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

ZAPRASZAMY

***

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.