X Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków

Na Wydziale Fizyki UAM rozpoczęła się X Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków.

Fizyka
Fizyka

Trwająca cztery dni prestiżowa konferencja (10-13.11.2011 r.) pierwszy raz odbędzie się w Poznaniu. Uroczystości otwarcia sesji będzie towarzyszyło nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla Profesora Franciszka Kaczmarka. Od 1920 r. Towarzystwo nadało ten tytuł tylko 12 osobom, a listę Członków Honorowych rozpoczyna Maria Skłodowska-Curie.

Uczestnikami konferencji będą przede wszystkim studenci nauk fizycznych działający w ramach kół naukowych na uczelniach w całej Polsce. Jest to możliwość zaprezentowania własnych osiągnięć, a także wymiana doświadczeń między fascynatami fizyki z całego kraju.

Niemal całodniowym sesjom naukowym zawierającym liczne referaty oraz dyskusje (7 sesji wykładowych oraz sesja posterowa) będą towarzyszyły wydarzenia o charakterze rozrywkowym, w tym tramwajada po mieście.

Zaszczyt organizowania Jubileuszowej X Konferencji przypadł przedstawicielom Studenckiego Koła Naukowego Fizyków i Studenckiego Koła Naukowego Fizyki Medycznej UAM. Więcej informacji oraz harmonogram sesji na stronie: www.fizyka.amu.edu.pl

Profesor Franciszek Kaczmarek to jeden z najwybitniejszych polskich fizyków doświadczalnych. Jest specjalistą w dziedzinie fizyki laserów i konstruktorem wielu laserów różnego rodzaju, w tym kilku pierwszych w Polsce. W czasie ponad pięćdziesięcioletniej pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, pełnił wiele funkcji. Kierował I Pracownią Fizyczną, Zaocznym Studium Fizyki, był Prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Prorektorem (1981-1982), a także Rektorem (1984-1985).

Został odznaczony licznymi wyróżnieniami, wśród których znajduje się Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Złoty Medal za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi, Profesor to także człowiek o niepodważalnym autorytecie moralnym.

Pośród jego licznych publikacji znajduje się m.in. Wstęp do fizyki laserów.

Dnia 3 czerwca 2011 roku, w Auli Lubrańskiego UAM miało miejsce uroczyste odnowienie doktoratu prof. Franciszka Kaczmarka.