32. Spotkanie Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej w Poznaniu

W dniach od 25 do 28 listopada 2020 r. odbędzie się 32. Spotkanie Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (EACD).

. - grafika artykułu
.

Akademia to jedno z największych i najważniejszych w Europie i na świecie cyklicznych spotkań poświęconych leczeniu chorych i niepełnosprawnych dzieci. W latach ubiegłych wydarzenie miało miejsce w europejskich stolicach takich jak Paryż, Amsterdam czy Sztokholm. Tegoroczna edycja odbędzie się w Poznaniu, co dla stolicy Wielkopolski jest wyróżnieniem
i uznaniem dla pracy i osiągnięć tutejszego środowiska medycznego oraz władz za ich stosunek  i kreowanie postaw wobec niepełnosprawności.

Akademia to także interdyscyplinarne wydarzenie naukowo-edukacyjne, które skupia
w swoich strukturach licznych profesjonalistów: ortopedów, neurologów, rehabilitantów fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, a także lekarzy szkolących się, studentów medycyny i  rodziny bądź opiekunów osób z niepełnosprawnością. Coroczne spotkania gromadzą kilkuset uczestników i są one źródłem aktualnej wiedzy, miejscem do wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji oraz wymiany poglądów osób z różnych dziedzin zajmujących się problemem niepełnosprawności. Hasło tegorocznej edycji Akademii to "Od dzieciństwa do dorosłości z niepełnosprawnością".

Niestety, z uwagi na pandemię, w tym roku zostanie ona przeprowadzona całkowicie w formie wirtualnej. Wydarzenie zostało podzielone na cztery główne bloki tematyczne, obejmujące swą problematyką: problemy nerwowo-mięśniowe, choroby współistniejące, wsparcie technologiczne procesu rehabilitacji i neuroplastyczność.

32 spotkanie EACD to liczne szkolenia w formie kursów i mini-sympozjów, podczas, których będą prezentowane prace naukowe przez uczestników z Europy i całego świata oraz wykłady  wygłoszone przez zaproszonych gości takich jak: Peter Rosenbaum, Andrea Guzzetta, Henry Chambers, Roslyn Boyd czy Mauricio Delgado. Podczas konferencji odbędą się również spotkania Europejskich Towarzystw Naukowych z zakresu ortopedii dziecięcej (EPOS), analizy chodu (ESMAC) czy neurologii dziecięcej (EPNS) oraz I Spotkanie Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej. Wszystko odbędzie się w formie on-line.

W tym roku 32. Spotkanie Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej 16 listopada poprzedziło ponadeuropejskie wydarzenie "Orthopaedic Transatlantic Webinar EACD 2020", zorganizowane przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Klinikę Ortopedii
i Traumatologii Dziecięcej), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Spółkę medVC.eu. Wydarzenie zorganizowano w celu upowszechnienia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie operacyjnego leczenia schorzeń ortopedycznych, a także nawiązania kontaktu z innymi ośrodkami zagranicznymi w celu doskonalenia możliwości rozwoju
i współpracy w tym zakresie. W ramach wydarzenia w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) oraz w siedzibach 6 ośrodków medycznych w Polsce i na świecie (Poznań, Zakopane, Wilmington, Sankt Petersburg, Toronto, Monachium) przeprowadzona została multisesja wideokonferencyjna ze wszystkimi uczestniczącymi ośrodkami wraz z jednoczesną transmisją operacji do Internetu.  Całość dyskusji oraz nagrania, transmitowane były do Internetu do oglądających z całego świata. Oglądający mogli zadawać pytania moderatorom ze wszystkich ośrodków poprzez czat tekstowy.

Miasto udzieliło wsparcia finansowego na organizację wyżej wymienionej multisesji wideokonferencyjnej.

Tegoroczna Akademia odbędzie się pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Marka Jóźwiaka - kierownika  Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Marszałek Województwa Marek Woźniak.

Patronem merytorycznym jest Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

sieci społecznościowe