Galowy finał projektu Poznań Uzależniony od Profilaktyki

Tegoroczą edycję projektu profilaktyczno-edukacyjnego POZNAŃ UZALEŻNIONY OD PROFILATYKI, który Miasto zorganizowało z myślą o nastolatkach, zakończyła uroczysta gala w Auli Artis Collegium Da Vinci. Uczestnicy projektu - uczniowie poznańskich szkół otrzymali nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie finalizującym wszystkie etapy projektu.  Niespodzianką dla publiczności był występ CLEO.

. - grafika artykułu
.

Projekt "Poznań uzależniony od profilaktyki" jest realizowany przy współpracy Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz organizacji pozarządowych. Jego celem jest uświadamianie konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków, a tym samym zwiększanie wśród młodzieży zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem i  środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów na bodźce pozytywne np. taniec. Projekt składa się z kliku powiązanych ze sobą etapów. W pierwszym uczniowie uczestniczyli w musicalu pn.: "Footloose", który przedstawia konflikt pokoleń oraz poglądów. Uczniowie spotkali się z policjantami oraz strażnikami miejskimi, którzy przedstawiali młodzieży m.in. prawne aspekty związane z posiadaniem narkotyków i dopalaczy. Nie zabrakło lekcji terapeutyczno - profilaktycznych, na których przekazywana była wiedza na temat psychologicznych aspektów uzależnień. Ostatnim etapem projektu była lekcja tańca dzięki, której młodzież poznała alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Miasto stworzyło projekt jako odpowiedź na potrzeby i wyzwania przed którymi stoi pokolenie młodych ludzi. To w tej grupie wiekowej jest wiele czynników ryzyka, związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych. Dostrzegając zagrożenia, które szczególnie wśród osób w wieku 13 - 19 lat mogą w istotny sposób wpłynąć na życie, zdrowie i przyszłość, przygotowano program obejmujący aspekty artystyczne, edukacyjne, ale również społeczne i prewencyjne.  Uczniowie w ostatnim etapie projektu stanęli przed zadaniem przygotowania prac artystycznych, które w warunkach konkursowych oceniono i doceniono. Nagrody wręczył Pan Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Pani Joanna Olenderek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W projekcie wzięło udział 4321 uczniów z 48 poznańskich szkół. Wybrane prace można obejrzeć w siedzibie UMP Pl. Kolegiacki 17 w terminie do 15.12.br.

sieci społecznościowe