Miliony na dofinansowanie pobytu w żłobkach

Miasto przeznaczy ponad 25,2 mln zł na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w prywatnych żłobkach. Dzięki temu prawie 2,3 tysiąca poznańskich maluchów będzie miało w nich zapewnioną dobrą opiekę.

Dzieciece łóżeczka, stoją obok siebie. W nich kolorowe materace i fioletowa poduszka w kształcie sowy - grafika artykułu
Wysokość dofinansowania wyniesie 500 zł miesięcznie na jedno miejsce

W piątek, 29 lipca, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci w niepublicznych żłobkach. Od 1 września 2022 do 30 czerwca 2024 r. będzie mogło korzystać z nich aż 2 293 maluchów. Miasto Poznań przeznaczy na to ponad 25,2 mln zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 500 zł miesięcznie na jedno miejsce.

W stolicy Wielkopolski działa również 15 żłobków publicznych prowadzonych przez Miasto - zapewniają one łącznie kolejne 1 343 miejsca. To oznacza, że - łącznie ze żłobkami niepublicznymi - opieka obejmie aż 3 636 maluchów. 

- W Poznaniu od lat tworzymy warunki, które umożliwiają rodzicom i opiekunom łączenie życia zawodowego z rodzinnym - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta.  - Wiemy, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniej opieki i edukacji najmłodszym poznaniakom. Dlatego dofinansowanie do żłobków jest bardzo ważną częścią polityki rodzinnej Miasta. Cieszę się, że od września będzie mogło z niego skorzystać więcej osób.

Nad projektami dotyczącymi polityki rodzinnej i zdrowotnej w Poznaniu czuwa także Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania.

- Sama jestem mamą i wiem, jak ważna jest dla rodziców pomoc Miasta - podkreśla Maria Lisiecka-Pawełczak, radna miejska i przewodnicząca komisji. - Dzięki łatwemu dostępowi do opieki żłobkowej rodzice i opiekunowie, którzy chcą szybko wrócić do pracy, mogą to zrobić. Mają przy tym pewność, że ich dzieci są bezpieczne i mają dobrą opiekę.

Kto może skorzystać?

Opieka będzie dofinansowana wyłącznie dla dzieci: 

  • których rodzice lub opiekunowie prawni wskazali Poznań jako miejsce zamieszkania podatnika w składanych zgłoszeniach identyfikacyjnych; 
  • u których wykonano obowiązkowe szczepienia ochronne (nie dotyczy to dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne).

Ważne: za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Czym jest opieka żłobkowa?

Opieka obejmuje:

  • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki w warunkach zbliżonych do domowych; w dni robocze od poniedziałku do piątku do 10 godzin dziennie;
  • zagwarantowanie maluchom zajęć - zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku, według opracowanego programu zajęć dla różnych grup wiekowych;
  • współpracę z rodzicami/ lub opiekunami dziecka;
  • zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz opieki przez odpowiedni personel
  • zapewnienie opieki pielęgniarki lub położnej w przypadku, gdy liczba dzieci w żłobku przekracza 20.

Wykaz 74 żłobków niepublicznych, oferujących miejsca z dofinansowaniem od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. znajduje się w załączniku.

AW

Załączniki

sieci społecznościowe