Program profilaktyki zachorowań na grypę dla mieszkańców Poznania na lata 2016-2018

LIMIT SZCZEPIONEK przeciwko grypie na rok 2017

ZOSTAŁ WYCZERPANY.

Poniżej informacja dotycząca programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018, finansowanego z budżetu Miasta Poznania

W związku z realizacją uchwały Nr XXXV/598/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej, 24 października 2016 r. komisja konkursowa powołana na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert i wybrała EDICTUM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, na realizatora programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018.

Programem, w każdym roku jego realizacji, zostaną objęci podopieczni i personel wybranych miejskich jednostek i prowadzonych na zlecenie Miasta (w pierwszej kolejności) oraz mieszkańcy Poznania w wieku od 60. roku życia (rocznikowo), którzy są zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu i/lub rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednym z urzędów skarbowych na terenie Poznania.

W 2017 roku osobom uprawnionym do uczestnictwa w programie została podana szczepionka przeciwko grypie Vaxigrip, odpowiednia dla sezonu grypowego 2017/2018.

O dostępności do szczepień decydowała kolejność zgłoszeń. Szczepienia odbywały się w wyznaczonych przychodniach na terenie każdej dzielnicy Poznania, do wyczerpania limitu 6 000 szczepionek w każdym roku (wykaz przychodni w załączniku).

W ramach programu były prowadzone także działania informacyjno-edukacyjne m.in. na temat zagrożeń i skutków zakażenia wirusem grypy sezonowej, niepożądanych odczynów poszczepiennych, sposobów ochrony organizmu przed zarażeniem oraz zalet poddawania się szczepieniom ochronnym.

W 2017 roku akcja szczepień rozpoczęła się 11 września i zakończyła 11 października.

Szczegóły w załącznikach i na stronie Edictum Sp. z o.o.

Załączniki