Rehabilitacja po chorobie Covid-19

Od dnia 26.04.2021 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Leczniczej SPZOZ przy ulicy Mogileńskiej 42 (dojazd tramwajami: 6, 8) uruchomił rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w okresie nie późniejszym niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

. - grafika artykułu
.

Celem jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej.  

Liczba łóżek: 20

Podstawą przyjęcia na oddział jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

Przy kwalifikacji do leczenia wymagane są badania:

1.     badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,

2.     aktualna morfologia, OB, CRP,

3.     EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Rehabilitacja jest w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czas trwania uzależniony jest od postępów rehabilitacji i wynosi od 2 do 6 tygodni.  

Informacja pod numerem telefonu: 618738708 lub 618738718

sieci społecznościowe