Spotkanie wokół spraw migracji

Przdstawiciele Poznania, Warszawy, Gdańska, Katowic, Lublina, Wrocławia, Bydgoszczy, Rzeszowa, Białegostoku i Szczecina spotkali się w naszym mieście, by w ramach prac Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji wymienić się doświadczeniami. Poznań zaprezentował obecnie realizowane projekty na rzecz cudzoziemców.

.
.

Przedstawiciele 12 miast członkowskich Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza współdziałają między innymi w celu wspierania rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, tworzenia podstaw kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, promocji inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych oraz aby wspólnie rozwiązywać specyficzne problemy wielkich miast.

Podczas dwudniowych obrad, które w sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Jędrzej Solarski członkowie Zespołu między innymi:

  • poznali projekty i zadania "cudzoziemskie" w Urzędzie Miasta Poznania te już realizowane ale także te planowane w tym projekt, dofinansowany z FAMI (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji)
  • odbyli wizytę w pracowni Ekonomii Społecznej "Ładne Rzeczy" gdzie spotkali się 
    z Panią Stellą Gołębiewską, Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej i posłuchali o działaniach Miasta Poznania w zakresie polityki równościowej w tym m.in. o prowadzonej edukacji antydyskryminacyjnej, Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz o planowanych wydarzeniach takich jak zbliżający się Poznański Tydzień Tolerancji
  • odwiedzili Migrant Info Point w Poznaniu, poznając punkt (finansowany przez Miasto) oraz działania w nim realizowane
  • omówili najświeższe inicjatywy w tematyce integracji migrantów (konferencje, seminaria, działania)

/KTŁ/