Ważna informacja dla NGO

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne.

. - grafika artykułu
.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz dynamiczną sytuacją w Polsce
i w Poznaniu podejmowane są liczne działania prewencyjne. W Poznaniu, jak i w innych miastach zdecydowano o zamknięciu placówek oświatowych, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury i obiektów sportowych, centrów handlowych oraz odwoływane są wydarzenia
i imprezy o charakterze masowym. Ma to znaczenie dla realizowanych przez Państwa projektów. W związku z licznymi zapytaniami ze strony Państwa odnośnie zmian
w harmonogramach projektu oraz w kontekście realizowanych przez Państwa zadań Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi rekomenduje:

- zawieszenie do 29 marca 2020 roku lub do odwołania wszystkich wydarzeń mających charakter bezpośrednich spotkań, konsultacji, konferencji, wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym itd., w tym realizowanych w ramach zawartych z Miastem Poznań umów dotacyjnych;

- przeanalizowanie w przypadku umów dotacyjnych zawartych z Miastem Poznań na realizację zadań publicznych zapisów pod kątem zmian o odwołaniu, zawieszeniu lub przesunięciu zajęć w ramach konkretnych umów i poinformowanie Miasta Poznań poprzez wysłanie maila do  odpowiedniego pracownika  wydziału/oddziału merytorycznego. Takie zgłoszenie będzie traktowane jako oficjalny wniosek do stworzenia ewentualnego aneksu do umowy. W tytule maila prosimy o podanie nr umowy oraz tytułu realizowanego zadania;

- kontaktowanie się z pracownikami i pracowniczkami Urzędu Miasta mailowo lub telefonicznie (w umowach dotacyjnych znajduje się informacja o "osobie do kontaktu").

W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt mailowy z odpowiedzialną za Państwa projekt komórką merytoryczną lub Oddziałem Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na adres: ngo@um.poznan.pl.

Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby dotacje zostały pozytywnie rozliczone, podejdziemy elastycznie do harmonogramów działań i zaplanowanych przez Państwa rezultatów. Bardzo prosimy o informowanie na bieżąco o zmianach, które zamierzają Państwo wprowadzić. Każdy projekt będzie analizowany indywidualnie. Mamy nadzieję, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie problemów, które napotkają Państwo przy realizacji projektów.

Zachęcamy do śledzenia strony: www.poznan.pl/organizacje oraz profilu na Facebooku Pozarządowy Poznań.

sieci społecznościowe