Zdrowie przez cały rok

W Sali Audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej podsumowano wydarzenia prozdrowotne zrealizowane przez Miasto Poznań w bieżącym roku.

.
.

Profilaktyka i promocja zdrowia to ważny fragment polityki zdrowotnej realizowanej przez Miasto Poznań. Obok rocznych i wieloletnich programów oraz projektów finansowanych z miejskiego budżetu, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia organizowane są także liczne wydarzenia w przestrzeni miejskiej dedykowane poznaniakom.

Głównymi celami przyświecającymi realizacji wydarzeń takich jak m.in.: Biała Sobota z okazji Światowego Dnia Chorego, "Strefa zdrowia i edukacji" na Placu Wolności, Festyn Zdrowotny na Ostrowie Tumskim, "Lato zdrowe i międzypokoleniowe" podczas "Lata na  Targach" oraz Białe Sobóty na Rodzinnych Ogrodach Działkowych było zwiększenie dostępu do bezpłatnych badań, szerzenie wiedzy i zwiększanie świadomości dotyczącej roli profilaktyki dla zdrowia i samopoczucia człowieka. Do końca września bieżącego roku, odbyło się aż 18 wydarzeń, podczas których mieszkańcy Poznania mieli możliwość skorzystania z rozmaitych badań, konsultacji, porad medycznych oraz z warsztatów i zajęć edukacyjnych.

W sumie podczas tegorocznych poznańskich wydarzeń zdrowotnych udzielono około 7 000 usług.

Realizacja tych różnorodnych działań, a podejmowanych często poza zwyczajową infrastrukturą jak szpitale i poradnie, nie byłaby możliwa bez współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami leczniczymi i instytucjami, które nie szczędząc własnych  środków i wolnego czasu, aktywnie uczestniczyły w organizacji i przebiegu wydarzeń.

AS

Załączniki