Złote Wachlarze 2019

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, partner miasta Poznania w wielu podejmowanych wspólnie działaniach, zaprasza do zgłaszania kandydatów do konkursu Złote Wachlarze 2019.

. - grafika artykułu
.

272 milionów ludzi na świecie to migranci. Migracje to wachlarz ludzkich doświadczeń - życiowych wyborów, zysków i strat. To także wachlarz wyznań, związanych chociażby z integracją imigrantów w krajach przeznaczenia oraz wachlarz korzyści - ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych.

Celem konkursu jest wyróżnienie osoby oraz instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migrację, budowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub wspierania integracji migrantów w Polsce. Statuetka Złotych Wachlarzy przyznawana jest w grudniu podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy.

Kandydatów  w konkursie zgłosić mogą instytucje sektora państwowego, organizacje pozarządowe oraz firmy zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio tematyką migracyjną na polu społecznym, gospodarczym  prawno-politycznym lub kulturalnym.

Aby zgłosić kandydatów w konkursie, należy:

  • wejść na stronę www.zlotewachlarze.pl,
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając dane instytucji zgłaszającej, dane kandydata oraz uzasadnienie wyboru przedstawiające działania podejmowane przez zgłoszoną osobę/instytucję oraz ich wpływ na stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migrację, budowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub integrację migrantów w Polsce,
  • wysłać zgłoszenie i potwierdzić je, klikając na link w otrzymanej wiadomości e-mail.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 listopada 2019 roku.

Na podstawie zebranych zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoni nominowanych do nagrody

Złote Wachlarze 2019, a następnie laureatów konkursu.

Ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie statuetek Złotych Wachlarzy odbędzie się wieczorem 17 grudnia 2019 roku.

HR

sieci społecznościowe