SKŁAD ZESPOŁU DS. RÓWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI

Reprezentantki strony społecznej:

  • Marta Mazurek - radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu,
  • Ewa Gałka - wiceprzewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Przedstawicielki i przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych:

  • Patryk Pawełczak - dyrektor Gabinetu Prezydenta, zastępca przewodniczącej Zespołu (w latach 2008-2015 pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych),
  • Magdalena Pietrusik-Adamska - dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
  • Iwona Matuszczak-Szulc - dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
  • Przemysław Foligowski - dyrektor Wydział Oświaty,
  • Stella Gołębiewska - pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej
  • Agnieszka Krzyśka - starsza specjalistka ds. rozwoju kadr w Wydziale Organizacyjnym, członkini zespołu ds. wdrażania założeń Karty Różnorodności,
  • Anna Krakowska - zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Niezależne ekspertki, wyłonione w konkursie:

Dr Iwona Chmura - Rutkowska 

Dr Izabela Czerniejewska 

Prof. Baha Kalinowska-Sufinowicz 

Dominika Sadowska 

dr Jowita Wycisk 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej