Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Projekt bezpłatnych usług asystenckich skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - osób dorosłych i dzieci poniżej 16 roku życia.

Grafika przedstawia plakat z informacjami na temat programu - grafika artykułu
Nasz Asystent, Twoja niezależność 8

Projekt skierowany do mieszkańców Poznania :

  • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • do dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jeżeli chcesz żyć aktywnie i potrzebujesz wsparcia osób trzecich, a spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  • posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • rozliczasz PIT na rzecz miasta Poznań,
  • jesteś rodzicem/opiekunem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebującego wsparcia asystenta.

Zamów bezpłatne wsparcie asystenta dzwoniąc już teraz do biura Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (tel. czynny w dni robocze od 7.30 do 20.00)

Asystent może pomagać Tobie lub Twojemu dziecku m.in. w :

  • przemieszczaniu się po Poznaniu i okolicach,
  • zrobieniu zakupów,
  • uczestnictwie w rehabilitacji i treningach sportowych,
  • udziale w imprezach kulturalnych,
  • załatwieniu sprawy urzędowej lub napisaniu pisma urzędowego.

Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomagamy też osobom mówiącym w PJM. Asystenci pracują w godzinach 7-22 również w weekendy.

Załączniki