Inicjatory 2021 przyznane!

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Żurawinka", Fundacja Wózkowicze oraz Fundacja Akcja Menstruacja - to zwycięzcy tegorocznych Inicjatorów w kategoriach Wspierający, Aktywizujący i Nowatorski. Pozostałych laureatów poznamy we wrześniu w trakcie Poznańskiego Targu Dobra.

Na błękitnym tle czarny roka, spod którego skrzydeł wydobywa sie światło oświetlacjące napis Inicjatory wyniki konkursu - grafika artykułu
Inicjatory 2021 przyznane

Konkurs Inicjatory powstał, by promować przedsięwzięcia pozarządowe oraz wyróżnić najlepsze projekty realizowane dla stolicy Wielkopolski i jej mieszkańców w roku poprzedzającym rozdanie nagród. 

W piątek, 15 lipca poznaliśmy zwycięzców w trzech kategoriach. W ramach Inicjatora Wspierającego kapituła brała pod uwagę działania ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska. Laureatem zostało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Żurawinka" za inicjatywę "Przewijamy Poznań". To pierwsze w skali kraju tego typu przedsięwzięcie. Członkowie stowarzyszenia zwracają uwagę na kwestię dostępności toalet dla dorosłych, zależnych osób, które z powodu niepełnosprawności wynikającej z choroby, wieku czy urazów nie mogą w standardowy sposób korzystać z ogólnodostępnych ubikacji. Z inicjatywy stowarzyszenia w roku 2021 powstały w Poznaniu dwie komfortki w  Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Starym Zoo. Kolejne w restauracji "Rusałka" i trzy w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W kategorii Inicjator Aktywizujący kapituła oceniała przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia. Laureatem została Fundacja Wózkowicze za inicjatywę "Ogniste Rydwany 2021". Latem ubiegłego roku w Poznaniu odbył się pierwszy w Polsce zlot użytkowników przystawek do wózków pod nazwą "Ogniste Rydwany". Trasa przejazdu była zaplanowana w taki sposób, aby pokazać mieszkańcom stolicy Wielkopolski, że osoby na wózkach inwalidzkich są częścią lokalnej społeczności. Kolejnym celem inicjatywy była integracja i aktywizacja osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami, co było możliwe dzięki piknikowi zorganizowanemu nad jeziorem Maltańskim. 

W kategorii Inicjator Nowatorski oceniane były działania będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności. Laureatem została Fundacja Akcja Menstruacja za inicjatywę "Zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach - pilotażowy projekt dla poznańskich szkół". Miała ona na celu zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych środków do higieny intymnej dziewczętom uczącym się w poznańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przeprowadzono także zajęcia edukacyjne. Fundacja we współpracy z Miastem Poznań udowodniła, że systemowa zmiana w powszechnym dostępie do środków menstruacyjnych jest możliwa. Inicjatywa objęła 43 szkoły i dotarła do 12 tys. uczennic. Pilotaż został bardzo dobrze przyjęty, dlatego projekt jest kontynuowany przez cały 2022 rok.

Laureaci w powyższych kategoriach otrzymają tytuł Inicjatora, statuetki i nagrody finansowe w wysokości 4 tys. złotych każdy.

Zwycięzców w kategorii Inicjator Roku, Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa oraz wyróżnionych poznamy 4 września w trakcie Poznańskiego Targu Dobra, który - podobnie jak w ubiegłym roku - odbędzie się w Starym Zoo przy ul. Zwierzynieckiej 19. W tej edycji do konkursu wpłynęło łącznie 34  zgłoszeń. 

W Kapitule konkursu Inicjatory 2021 zasiedli przedstawiciele lokalnych mediów, Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Maria Lisiecka-Pawełczak, radna Miasta Poznania oraz Alicja Białas, córka Andrzeja Białasa, zmarłego w 2019 roku byłego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, który patronuje nagrodzie mieszkańców. 

JZ

sieci społecznościowe