Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +

Jeżeli masz pomysł na innowację społeczną skierowaną do osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej - złóż wniosek!

Grafika przedstaiwa osoby przehodzące przez lusto. Nad nią napis Innowacje Społeczne Dostępność +, poniżej Nabór trwa od 1.09.2021 do 12.10.2021 - grafika artykułu
Grant Dostępność +

Rozpoczął się 3 nabór do Inkubatora DOSTĘPNOŚĆ +. Do 12 pażdziernika 2021 roku można złożyć wnioski. Zaplanowano granty do 50 tysięcy złotych.
Grantobiorcami moga być: osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne

Szczegóły: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/

sieci społecznościowe