Klip Poznań-Miasto Dostępne

Poznań stawia na przestrzeń przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestujemy w infrastrukturę bez barier w przestrzeni publicznej, kulturze, pracy i edukacji. Zapraszamy do obejrzenia klipu!

klip

Poznań - Miasto Dostępne, ulica św. Marcin - grafika artykułu
Poznań - Miasto Dostępne, ulica św. Marcin

Uhonorowaniem działań podejmowanych przez Miasto Poznań na rzecz osób z niepełnosprawnościami są liczne nagrody oraz wyróżnienia, przyznane zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Wśród nich:

  • Access City Award 2014 za działania na rzecz miejsc dostępnych, przyjaznych dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych,
  • Lodołamacz 2017 - w kategorii "Instytucja" dla Biura Poznań Kontakt za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • Laureat ogólnopolskiego konkursu Lider Dostępności 2018 w kategorii "Samorząd" za prowadzenie konsekwentnej polityki na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
  • Samorząd Równych Szans 2018 za program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Lider Dostępności 2019 - wyróżnienie dla ulicy św. Marcin w kategorii "Przestrzeń Publiczna",
  • Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych 2019.

sieci społecznościowe