Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Poznania

Z dniem 22 września 2020 r. w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami utworzono stanowisko Koordynatora ds. dostępności.

pixabay - grafika artykułu
pixabay

Do zadań Koordynatora ds. dostępności w szczególności należeć będzie:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Poznania;

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Poznania;

- monitorowanie działalności Urzędu Miasta Poznania w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności - Agnieszka Maciejewska

adres do korespondencji: ul. 3 Maja 46,  61-728 Poznań

telefon: 61 878 5832

email: agnieszka_maciejewska@um.poznan.pl

sieci społecznościowe