"Kultura bez Barier" w Poznaniu

Ogólnopolski projekt grantowy ma pomóc w poprawie dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w projekcie "Kultura bez barier" to 19 043 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy - 250 000,00 zł.

na białym tle logo projektuKultura bez barier i suma dziewiętnaście milionów czterdzieści trzy tysiące zżłotych. w prawym dolnym rogu na żółtym tle logo PFRON - grafika artykułu
Ogólnopolski projekt grantowy "Kultura bez Barier"

PFRON ogłosił już wyniki naboru w programie Kultura bez barier. O granty ubiegało się 408 jednostek kultury. Pieniądze na realizację projektów otrzymało 111 podmiotów.

Są wśród nich miejskie jednostki kultury w Poznaniu.

Centrum Kultury Zamek realizować będzie przedsięwzięcie "Kino Otwarte. Dostępne pokazy filmowe". "To oficjalna nazwa projektu. Nazwa przyjęta przez nas to: Kino bez barier. Planujemy dostępne pokazy filmowe w każdy wtorek i czwartek w Kinie Pałacowym. W ramach projektu przystosujemy salę do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach widzenia, słyszenia i poruszania się, przeszkolimy pracowników i pracowniczki CK ZAMEK, a przede wszystkim rozpoczniemy realizację cotygodniowych, dostępnych seansów kinowych, które na stałe zagoszczą w repertuarze Kina Pałacowego. Działanie realizujemy we współpracy z organizacjami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i motorycznymi" - mówi Joanna Stankiewicz z Działu Programów Społecznych Centrum Kultury Zamek.

Estrada Poznańska dostała grant z programu KULTURA BEZ BARIER, na realizację projektu "Muza - kino otwarte. Stworzenie ścieżki dostępności projekcji filmowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w Kinie Muza w Poznaniu".
"Stworzyliśmy ten projekt z myślą o naszych widzach i idei otwartości na potrzeby każdego, która przyświeca naszej pracy. Instytucja kultury, w naszym przekonaniu, nie może wykluczać nikogo, a świat osób z niepełnosprawnością często jest niedostępny naszemu doświadczeniu. Chcemy go poznać przez wzajemne spotkanie i nauczyć się wspólnego uczestniczenia w kulturze. To będzie dla nas ekscytująca podróż do nowych światów, które  będziemy z ciekawością eksplorować. Wspólnie będziemy wybierać, oglądać i rozmawiać o filmach. Będziemy też pytać o potrzeby naszych widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, by wyjść im naprzeciw" - mówi kierowniczka Kina Muza Joanna Piotrowiak.

W Poznaniu granty z programu dostały także Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego na projekt "Teatr Nowy dostępny dla wszystkich" oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na "Opera otwiera - dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami".

Wysokość uzyskanych grantów:

Centrum  Kultury ZAMEK -  249 994,00 zł

Estrada Poznańska/Kino Muza - 128 092,00 zł

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego - 193 245,62 zł

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu - 195 600,00 zł

AM

sieci społecznościowe