Nabór wniosków do programu "Aktywny samorząd"

Od 1 marca 2021 roku osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski w celu uzyskania pomocy z zakresu Programu "Aktywny Samorząd".

Program "Aktywny samorząd" - grafika artykułu
Program "Aktywny samorząd"

W ramach programu "Aktywny Samorząd",  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie przez darmowy System Obsługi Wsparcia Finansowego SOW w Module I oraz  Module II.

Program "Aktywny Samorząd" dotyczy wsparcia finansowego w takich obszarach jak poruszanie się i transport w życiu codziennym, zakup sprzętu elektronicznego i szkolenia w tym zakresie czy edukacja policealna. Szczegółowe informacje na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

sieci społecznościowe