Nagroda Czarnej Perły dla projektu z Poznania.

Projekt INSENSION, realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dostał nagrodę Czarnej Perły przyznawaną przez organizację EURORDIS-Rare Diseases Europe. Poznański projekt wyróżniono w kategorii Technologii Medycznych. Nagroda jest wyrazem uznania za innowacyjną, opartą na badaniach pracę wspierającą osoby z głębokimi i/lub wielorakimi trudnościami w uczeniu się. 

Na plakacie po angielski nazwa i symbol Nagrody Czarnej Perły - grafika artykułu
Nagroda Czarnej Perły

Skierowany do wybranej grupy odbiorców projekt INSENSION skupiał się na stworzeniu platformy pozwalającej osobom z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną na korzystanie z aplikacji i usług cyfrowych, które mogą poprawić jakość ich życia, zwiększyć ich zdolność do samostanowienia i wzbogacić ich życie.

Projekt był realizowany przez interdyscyplinarny zespół badaczy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Słowenii, a liderem międzynarodowego konsorcjum naukowo-przemysłowego było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wykorzystano najnowsze osiągnięcia, wyposażając proponowaną platformę wspomagającą w mechanizmy rozpoznawania zachowań oparte na technologiach rozpoznawania gestów, mimiki twarzy i wokalizacji oraz zaawansowane metody z obszaru sztucznej inteligencji. System, którego prototyp powstał w wyniku prac projektowych, ma za zadanie rozpoznawać tzw. niesymboliczne zachowania osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną, interpretować je jako intencje do utrzymania bądź zmiany sytuacji w otoczeniu swojego użytkownika i, jeśli jest taka potrzeba, podjąć niezbędne działania. Dzięki systemowi osoby z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną zyskują możliwość przekazania opiekunom informacji o swoich potrzebach za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, włączenia ulubionej muzyki czy kontrolowania urządzeń w swoim inteligentnym pokoju.

Platforma była tworzona w modelu projektowania włączającego, w którym osoba z niepełnosprawnością oraz jej opiekunowie bezpośrednio uczestniczyli w procesie badawczo-rozwojowym. Projekt wspomagali praktycy z poznańskiego Stowarzyszenia Na Tak.

Nagroda Czarnej Perły przyznawana jest przez europejskie stowarzyszenie, zrzeszające ponad 1000 organizacji, zajmującymi się pacjentami z rzadkimi chorobami.

opr AM